2018-10-19
Ćwiczenia 'Patrol 18' w Małopolsce
W dniach od 16 do 18 października na terenie Polski odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „Patrol-18”. Uczestniczyło w nich około 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

W ćwiczenie zaangażowało się 250 podmiotów, w tym resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów oraz 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Jeden z epizodów miał miejsce także w Małopolsce.
2018-10-19
Odnowienie taboru ratownictwa medycznego w Małopolsce
Dwie nowe karetki od dzisiaj służyć będą mieszkańcom Skały i Jerzmanowic-Przegini oraz okolic tych gmin. Ambulanse wyposażane są w nowoczesny sprzęt, w tym w aparaty do automatycznego uciskania klatki piersiowej oraz najnowszej generacji nosze. Uroczystego przekazania karetek dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Dziękuję Wam za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków, które należą do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych – powiedział wojewoda do ratowników medycznych. – To w Waszych rękach są sprawy najcenniejsze: zdrowie i życie. Wasza praca jest niezwykle ważna. Ale ważny jest także sprzęt, który Waszą pracę wspiera. Dlatego bardzo się cieszę, że od dzisiaj te nowoczesne karetki będą służyć w Skale i Jerzmanowicach.
2018-10-19
Małopolska przyjazna cudzoziemcom – Punkty Informacyjno-Doradcze
Od 1 lipca 2018 roku Oddział do spraw Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizuje projekt pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

22 października 2018 roku rozpoczną działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej 22) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu - ul. Jagiellońska 52).

2018-10-18
O kampanii „Zostań Żołnierzem RP”, „Terytorialsach” oraz „Ławkach Niepodległości” w TVP3 Kraków
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem programu red. Piotra Wojdyły „Gość dnia”. Tematykę rozmowy zdominowały projekty Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące kampanii rekrutacyjnej „Zostań Żołnierzem RP” oraz „Ławek Niepodległości”. Rozmawiano także o Wojskach Obrony Terytorialnej.

-Wojsko to z jednej strony służba krajowi, ale też stabilizacja i szerokie możliwości rozwoju. Kampania MON to świetny pomysł, aby młodym ludziom przybliżyć plusy wstępowania do armii – mówił wojewoda.
2018-10-18
Uroczyste obchody Dnia Łącznościowca w Operze Krakowskiej
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w Regionalnych Obchodach Dnia Łącznościowca, które odbyły się w Operze Krakowskiej. Podczas uroczystości wojewoda wręczył odznaczenia państwowe i resortowe pracownikom Poczty Polskiej. W związku z jubileuszem 460-lecia istnienia tej instytucji członkowie zarządu Poczty Polskiej wspólnie z wojewodą Piotrem Ćwikiem i Łukaszem Smółką, szefem gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, dokonali prezentacji okolicznościowego znaczka pocztowego.

W trakcie spotkania odczytane zostały listy gratulacyjne od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawickiego oraz ministra Andrzeja Adamczyka. Członkowie zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek oraz Grzegorz Kurdziel przybliżyli również historię spółki, zwracając uwagę na zmiany organizacyjne, jakie wdraża operator pocztowy,  aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
2018-10-18
Nowa karetka dla Skawiny
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał nowy ambulans dla Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie. W wydarzeniu uczestniczyli również dyrektor Pogotowia Michał Pularek, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, przedstawiciele samorządu w Skawinie oraz ratownicy medyczni.

Nowa karetka wraz z wyposażeniem została zakupiona przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Dzięki inicjatywie małopolskich posłów do budżetu Wojewody Małopolskiego trafiły dodatkowe środki z przeznaczeniem na odnowienie taboru ratownictwa medycznego.
2018-10-18
Wobec dyskusji dotyczących burmistrz Rabki-Zdroju
Odnosząc się do dyskusji medialnych dotyczących burmistrz Rabki-Zdroju – przekazujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie do wczoraj nie posiadał informacji o wyroku, którego ta dyskusja dotyczy.

Obecnie te informacje weryfikujemy.

Jeśli się potwierdzą, a jednocześnie pani Ewa Przybyło zostanie wybrana na stanowisko burmistrza Rabki-Zdroju – zostaną podjęte czynności wyjaśniające, a w ich następstwie ewentualne czynności nadzorcze.

Podkreślamy przy tym, że wszyscy są równi wobec prawa.
wstecz    do góry     drukuj