Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia
Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
oraz inne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej opublikowane w ostatnim numerze
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej – 12 3921443
Informacja telefoniczna na temat staży i wolontariatów – 12 3921244
Informacja telefoniczna na temat praktyk – 12 3921544

Praktyki studenckie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu 123921544 oraz adresem mailowym praktyki.muw@muw.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl