Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia

NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA NUMERÓW ALARMOWYCH W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W KRAKOWIE.
Treść ogłoszenia


Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
oraz inne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej opublikowane w ostatnim numerze
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej – 12 3921 443
Informacja telefoniczna na temat staży i wolontariatów – 12 3921 244
Informacja telefoniczna na temat praktyk – 12 3921 263

Praktyki studenckie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu 12 3921 263 oraz adresem mailowym praktyki.muw@muw.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie Serwisu Służby Cywilnej

wstecz    do góry     drukuj