Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia
Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
oraz inne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej opublikowane w ostatnim numerze
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Istnieje również możliwość przesłania - za pomocą e-formularza - elektronicznego zgłoszenia dotyczącego naboru do służby cywilnej.

Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej, staży i praktyk studenckich – 12 3921244