Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WOJEWODA MAŁOPOLSKI – Jerzy Miller

Jerzy Miller

W administracji państwowej pracuje od 1990 roku.

Z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie związany od 1990 roku, gdzie najpierw był dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru, a później dyrektorem tego urzędu. W 1993 roku został wicewojewodą krakowskim i pełnił tę funkcję do 1998 roku.

Lata 1998-2000 to stanowiska w rządzie Jerzego Buzka: najpierw podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnika ds. decentralizacji finansów publicznych.

W kolejnych latach pełnił funkcje: doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego oraz członka zarządu NBP.

W roku 2004 powierzono mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2006 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Warszawy.

Wojewodą małopolskim został w 2007 roku i pełnił tę funkcję do 2009 roku, kiedy to objął tekę ministra spraw wewnętrznych i administracji.

12 grudnia 2011 roku premier Donald Tusk ponownie powołał go na stanowisko wojewody małopolskiego.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki).

English version

Zdjęcie do pobrania

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

tel. 12 39 21 104
fax 12 39 21 999

e-mail:

Oświadczenie majątkowe


WICEWOJEWODA MAŁOPOLSKI

Wicewojewoda Małopolski – Andrzej HARĘŻLAK

Andrzej Harężlak

Pierwszy raz wicewojewodą małopolskim został w 2001 roku i pełnił tę funkcję do 2003 roku.

W kolejnych latach był prezesem zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, a także przewodniczącym Rady Programowej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na stanowisko wicewojewody małopolskiego został ponownie powołany 25 marca 2011 roku.

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Nauk Społecznych).English version

Zdjęcie do pobrania

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

tel. 12 39 21 102
fax 12 61 60 502

e-mail:


Oświadczenie majątkowe - 2010

Oświadczenie majątkowe - 2011

Oświadczenie majątkowe - 2012

Oświadczenie majątkowe - 2013


  • Małopolski Urząd Wojewódzki

  • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego