WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WOJEWODA MAŁOPOLSKI – Jerzy Miller

Jerzy Miller

W administracji państwowej pracuje od 1990 roku.

Z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie związany od 1990 roku, gdzie najpierw był dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru, a później dyrektorem tego urzędu. W 1993 roku został wicewojewodą krakowskim i pełnił tę funkcję do 1998 roku.

Lata 1998-2000 to stanowiska w rządzie Jerzego Buzka: najpierw podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnika ds. decentralizacji finansów publicznych.

W kolejnych latach pełnił funkcje: doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego oraz członka zarządu NBP.

W roku 2004 powierzono mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2006 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Warszawy.

Wojewodą małopolskim został w 2007 roku i pełnił tę funkcję do 2009 roku, kiedy to objął tekę ministra spraw wewnętrznych i administracji.

12 grudnia 2011 roku premier Donald Tusk ponownie powołał go na stanowisko wojewody małopolskiego.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki).

English version

Zdjęcie do pobrania

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

tel. 12 39 21 104
fax 12 39 21 999

e-mail:

Oświadczenie majątkowe


WICEWOJEWODA MAŁOPOLSKI

WICEWOJEWODA MAŁOPOLSKI – Wojciech Szczepanik

Wojciech Szczepanik

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Prawnik w kancelariach adwokackich. Społecznie udzielał porad prawnych w Stowarzyszeniu Europejskiego Centrum Edukacji i Rozwoju w Krakowie. W latach 2005 – 2007 współpracownik Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Od 2007 roku związany z instytucjami otoczenia biznesu; wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedzialny za działania Centrum „ Business in Malopolska”, będącego regionalnym przedstawicielem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Do maja 2014 r. nadzorował w MARR S.A. wydatkowanie funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od czerwca 2014 dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie; z dniem 16 lutego 2015 r powołany przez Premier RP Ewę Kopacz na stanowisko wicewojewody małopolskiego.

Zdjęcie do pobrania

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

tel. 12 39 21 102
fax 12 39 21 502

e-mail:

Oświadczenie majątkowe


  • Małopolski Urząd Wojewódzki

  • Pełnomocnicy wojewody