Dla cudzoziemców (Aktualizacja informacji w budowie)

 

KOMUNIKAT
Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informujemy, że w dniu
27 grudnia 2019 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie nieczynny.
W zamian tut. Wydział będzie czynny 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 15:00

ANNOUNCEMENT
According to Decree No. 21 issued by Head of Administrative Office of Prime Minister, dated November 22nd 2019 regarding enactment of the day of December 27th 2019 a bank holiday for employers of government administration offices, we inform, that
Department of Civil Affairs and Foreigners of Lesser Poland Voivodship Office will be closed on December 27th 2019.
Instead, the Department is working on Saturday, December 14th 2019, from 8 a.m. – 3 p.m.

Объявление
В соответствии с Указом № 21 Главы канцелярии Премьер-министра от 22 ноября 2019 года в связи с установлением 27 декабря 2019 года государственным праздником для сотрудников органов государственного управления, информируем, что
27 декабря 2019 года Отделение по гражданским делам и делам иностранцев Малопольского Воеводского Управления будет закрыто.
Вместо данного дня Отделение будет открыто 14 декабря 2019 года (суббота) с 8.00 до 15.00

ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно з Регламентом №21 Керівника Кабінету Прем’єр-Міністра від 22 листопада 2019 р. про визначення 27 грудня 2019 р. вільним від роботи днем для працівників державних управлінь повідомляємо, що
27 грудня 2019 р. Департамент Громадянських Справ і Іноземців Малопольського Воєводського Управління в Кракові буде закрито.
Взамін тутешній Департамент буде відкритo 14 грудня 2019 р. (субота) з 8.00 до 15.00.

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW i formularzy dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców:ZAPOZNAJ SIĘ Z MAPAMI
I DANYMI STATYSTYCZNYMI
IMIGRANTÓW I SŁUŻB
MIGRACYJNYCH POLSKI
(migracje.gov.pl)

 wstecz    do góry     drukuj