Obywatele UE
  • Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

  • Uzyskanie prawa stałego pobytu przez obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

  • Wymiana dokumentu

  • Pouczenia

Ważny komunikat - zmiany w zakresie legalności pobytu - odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego*. Oznacza to istotne zmiany w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Z upływem 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023, poz. 1118)

Konsultacje dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin w zakresie legalizacji pobytu odbywają się w piątki 8:00 – 10:00 w Wydziale Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6, pok. 214, II p. W ramach konsultacji uzyskasz informacje dotyczące legalizacji pobytu, umówienia terminu wizyty oraz wypełnienia wniosku.

WAŻNE !
Jeśli posiadasz:

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
- kartę pobytu członka rodziny obywatela UE
- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
- kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

wydaną do dnia 1.08.2021 r. Twój dokument zachowuje ważność na okres na jaki został wydany, nie dłużej jednak niż do dnia 3.08.2026 r. i do tej daty powinien zostać wymieniony.





wstecz    do góry     drukuj