Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Adresy i godziny pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527, 39 21 200
fax 12 422 72 08
e-mail:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Małopolski Urząd Wojewódzki

tel. 12 39 21 300
fax 12 422 72 08
e-mail:


www.malopolska.uw.gov.pl

Regon 000514176, NIP 676-11-61-205

Delegatura urzędu w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. 14 69 63 102
fax 14 62 14 078
e-mail:

Delegatura urzędu w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99
fax 18 443 78 76

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Informacja urzędowa:
tel. 12 39 21 527, 12 39 21 200
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Kasa urzędu:
Kraków, ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 303
tel. 12 39 21 303
poniedziałek-piątek 9:30–14:30

W kasie urzędu można zapłacić m.in.:
mandat za wykroczenia drogowe, opłatę za zezwolenie na pracę dla cudzoziemców.

Numer konta bankowego, na który można dokonywać płatności za mandaty karne:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Narodowy Bank Polski O/O Kraków
Nr 79 1010 1270 0011 1122 3100 0000
W tytule wpłaty należy podać serię i numer mandatu karnego oraz dane osoby ukaranej mandatem.

Kancelaria Urzędu:
Kraków, ul. Basztowa 22, parter,
Dziennik Podawczy pok. 24,
tel. 12 39 21 626,
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Orzekanie o niepełnosprawności –godziny przyjęć mieszkańców:
Kraków, ul. Olszańska 5, II piętro, pokój 220A
tel. 12 39 21 396
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30PASZPORTY - MIEJSCA I GODZINY OBSŁUGIMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy
Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi paszportowej)


Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
e-mail:

Telefony
Kierownik Oddziału: 12 39 21 812
Informacja paszportowa: 12 39 21 820, 12 422 71 70
Depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 12 39 21 806

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-17:00

Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 18 54 02 302, 18 54 02 342
fax 18 44 37 025

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-17:00

Oddział Zamiejscowy w Tarnowie
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9
tel. 14 62 13 806
fax 14 69 63 419

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-17:00Wydziały Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujące się poza główną lokalizacją przy ul. Basztowej 22 w Krakowie:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kraków, ul. Przy Rondzie 6
tel. 12 422 31 05
fax 12 422 30 19

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kraków, ul. Olszańska 5
tel. 12 39 21 396

Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Kraków, ul. Bracka 13
tel. 12 422 30 75
fax 12 422 30 75