2020-11-30
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

3619 / 1561 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

316 / 198 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

214 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 30.11.2020, godz. 9.00

2020-11-21
Grafika poglądowa przedstawiająca strategię rządu w walce z COviD-19 na kolejne 100 dni

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

2020-11-04
Grafika z napisem Rekrutacja do szpitali tymczasowych, przedstawiająca zdjęcie pielęgniarki, logo wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Walka z koronawirusem wkracza w kolejną fazę. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń rosną też potrzeby w zakresie stałego rozwijania bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. To pod tym kątem w każdym województwie tworzone są szpitale tymczasowe, a w szpitalach zwiększana jest liczba tzw. łóżek covidowych. Tak jest też w Małopolsce.

Kluczowe znaczenie w tych działaniach ma personel medyczny, a także wolontariusze posiadający uprawnienia medyczne i okołomedyczne. Właśnie wystartowała rekrutacja do małopolskich szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19.

2020-11-30
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę siedzącego za biurkiem w swoim gabinecie. W tle widoczne są flagi.

Ostatnie lata przyniosły gruntowne zmiany w administracji. Załatwianie spraw urzędowych jest coraz prostsze. Urzędy stają się dostępniejsze dla obywateli. Wszechobecny niegdyś papier znika. Rzecz dla wielu niebywała: nie jest już tak łatwo znaleźć w urzędzie prostą pieczątkę. Postępowania prowadzone są bowiem elektronicznie. Wystarczy zatem podpis elektroniczny, który w pełni może zastąpić owe słynne pieczątki. Co istotne, dla urzędników takie czynności jak obieg dokumentów czy archiwizacja są w wersji elektronicznej dużo łatwiejsze niż w formie tradycyjnej.

Nie chodzi o to, że zmienił się zakres zadań. Ten w zasadzie w ostatnim czasie ulega ciągłemu poszerzeniu. Zmieniła się forma. Słowo klucz: cyfryzacja. Od tego wszystko się zaczęło: od zmiany podejścia, zmiany narzędzi, przy pomocy których administracja wykonuje swoje zadania. I chyba nic bardziej nam wszystkim nie pokazało zasadności tych zmian niż ostatnie miesiące. To pandemia udowodniła, że właśnie e-usługi czy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją pozwalają urzędom z dużą swobodą przechodzić na pracę zdalną, bez szkody dla realizowanych zadań. Trudno sobie wyobrazić, jak urzędy wojewódzkie funkcjonowałyby w dobie koronawirusa, gdyby nie cyfryzacja usług i procesów.

2020-11-30
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę oraz Monikę Kolasę, pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw rodziny

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt wspierania współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce. Zmiana proponowana przez autorów projektu Polska Szczęśliwych Rodzin polega na postawieniu rodziny w centrum zainteresowania naszej wspólnoty, szczególnie na poziomie samorządowym, który jest najbliżej ludzi i ich codzienności.

− Szczęśliwa rodzina, wychowująca dzieci, jest podstawą bezpieczeństwa i stabilizacji lokalnych wspólnot. Działania mające na celu kształtowanie pozytywnych wzorców rodziny i odpowiedzialnych postaw, które służą codziennej odpowiedzialności za wspólne dobro i los przyszłych pokoleń zasługują na wsparcie tak, by mogły się stać udziałem każdej rodziny – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

2020-11-27
Zdjęcie przedstawia nowy komisariat policji w Kluczach.

Kluczewscy  stróże prawa rozpoczynają w tym tygodniu służbę w nowym budynku przy ul. Zawierciańskiej 18a w Kluczach. Nowoczesny komisariat powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców oraz samorządu lokalnego. Policjanci otrzymali również nowoczesny radiowóz marki Ford Ranger, który będzie przeznaczony do służby w  terenie. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, nie było możliwości  przekazania budynku i radiowozu oraz złożenia podziękowań za wsparcie i okazaną pomoc w uroczystej formie.

Gwarancją bezpieczeństwa Małopolan są skuteczne i nowoczesne polskie służby. Odpowiedni sprzęt i warunki pracy funkcjonariuszy są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczasowy budynek Komisariatu Policji w Kluczach zlokalizowany był  przy ul. Zawierciańskiej 18. Siedziba nie spełniała obowiązujących aktualnie standardów technicznych, architektonicznych, funkcjonalnych. Warunki lokalowe nie pozwalały na wygospodarowanie pomieszczenia do obsługi interesantów, a strome schody prowadzące, zarówno do komisariatu, jak i na piętro, z pewnością stanowiły duże utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy kobiet w ciąży.

2020-11-26
Zdjęcie przedstawia wicewojewodę małopolski Józefa Leśniaka.

Premier Mateusz Morawiecki na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity powołał z dniem 26 listopada 2020 roku na stanowisko I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka, który dotychczas pełnił funkcję drugiego zastępcy Wojewody Małopolskiego.

Zmiana podyktowana jest faktem złożenia rezygnacji przez dotychczasowego I Wicewojewodę Małopolskiego Zbigniewa Starca z dniem 26 listopada 2020 roku. Na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity złożony do Premiera Mateusza Morawieckiego I Wicewojewoda Małopolski przestał pełnić swoją funkcję od dnia 25 listopada 2020 r.

- Za dotychczasowa pracę i zaangażowanie na rzecz województwa małopolskiego i jego mieszkańców składam wyrazy wdzięczności –  powiedział Wojewoda Łukasz Kmita.

Nowo powołany Wicewojewoda Józef Leśniak w ramach zleconych przez Wojewodę Małopolskiego obowiązków będzie pełnił funkcję I Wicewojewody.

- Powołanie mnie na I Wicewojewodę to wyraz zaufania jakim po raz kolejny obdarzył mnie Premier Mateusz Morawiecki. Jestem przekonany, że w ścisłej i owocnej współpracy z Wojewodą Łukaszem Kmitą będziemy nadal kontynuować pracę w tym ciężkim okresie dla nas wszystkich – mówi Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak.

wstecz    do góry     drukuj