2019-11-12
Wspieramy autobusowe połączenia lokalne

Wojewoda Piotr Ćwik zachęca małopolskie samorządy do składania wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na stronie https://bip.malopolska.pl/muw,a,1684510,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-objecie-w-2020-roku-doplata-w-ramach-dofinansowania-realizacji-zadan.html ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie w 2020 r. dopłat do deficytu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski należy składać w terminie do 29.11.2019 r. Kwota przeznaczona dla województwa małopolskiego w przyszłym roku wynosi 42 129 687,24 zł.


2019-11-22
Przełamujemy bariery

Wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy chcemy mieć równy dostęp do informacji. O zacieśnieniu współpracy między Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Polskim Związkiem Głuchych wojewoda Piotr Ćwik rozmawiał dziś z prezesem Małopolskiego Oddziału PZG Adamem Stromidłą.

Szczególnie istotnym wymiarem tej współpracy będzie udostępnianie ważnych informacji (np. komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) w języku migowym. Chcemy również wspólnie przypominać o tym, że osoby niesłyszące, które potrzebują pomocy, mogą skorzystać z SMS-owego numeru 728 112 112 (zasady działania tego numeru opisaliśmy tutaj).

2019-11-22
Wmurowano akt erekcyjny pod pierwsze Mieszkanie Plus w Krakowie

Dziś został wmurowany akt erekcyjny pod budowę osiedla, które pomieści 481 Mieszkań Plus. Inwestycja przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie jest realizowana we współpracy PFR Nieruchomości S.A. z krakowską firmą deweloperską Bartla Development. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2021 roku.

Pierwsze w Krakowie Mieszkanie Plus powstaje na Klinach w południowej części miasta, w atrakcyjnej i dynamicznie rozbudowującej się okolicy. Inwestycja na 3,5-hektarowej działce przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej ruszyła w sierpniu tego roku. W budowie jest 8 trzypiętrowych budynków, które pomieszczą blisko pół tysiąca mieszkań o średnim metrażu 46 m kw.

2019-11-21
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

W naszym Urzędzie odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył akt powołania nowemu członkowi Rady – Adamowi Kalicie.


Posiedzenie otworzył Ryszard Majdzik – przewodniczący Rady. Podczas spotkania członkowie Rady zaopiniowali jeden wniosek w sprawie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej, a także zajęli stanowisko wobec dwóch wniosków o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

2019-11-20
Przed zimą

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, aby omówić przygotowania do działań w ekstremalnych warunkach zimowych. Chociaż utrzymująca się w ostatnich dniach aura jest sprzyjająca, nie można zapominać, że stoimy w przededniu zimy. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wojewoda odebrał meldunki od przedstawicieli służb, straży, inspekcji i instytucji, które intensyfikują swoje działania w związku ze zbliżającą się zimą. Zaapelował także o czujność i reagowanie w każdej sytuacji, w której zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie.

2019-11-20
Zmarł Naczelny Lekarz Uzdrowiska w województwie małopolskim lek. med. Artur Szatkowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana lek. med. Artura Szatkowskiego pełniącego od 1 stycznia 2019 roku funkcję Naczelnego Lekarza Uzdrowiska w województwie małopolskim.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrekcja i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

2019-11-19
Strażacka zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w uroczystej zbiórce z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Podczas uroczystości wojewoda wręczył zasłużonym strażakom i druhom odznaczenia państwowe. Otrzymali oni również awanse na wyższe stopnie.

wstecz    do góry     drukuj