2018-03-16
Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
W siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy między gminami, jako organami właściwymi w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a Wojewodą – w sytuacji, kiedy członek rodziny ubiegającej się o świadczenie przebywa za granicą i zachodzi potrzeba ustalenia kraju obowiązanego do wypłaty świadczeń.

2018-03-15
Rozmowy Radia Kraków z wojewodą małopolskim
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem czwartkowej audycji w Radiu Kraków. Tematami przewodnimi rozmowy były m.in.: inwestycje drogowe, środki na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, remonty i modernizacja dróg oraz akcja „SpoKREWnieni Służbą”.

Wojewoda wspomniał o rozpoczęciu budowy mostu w Białym Dunajcu. Ta inwestycja to kolejny krok w stronę podniesienia komfortu podróżowania na Podhale.

W dalszej części rozmowy poruszono kwestię szkód popowodziowych. W województwie małopolskim jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. – To środki, które sukcesywnie pozyskiwanie są przez samorządowców z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ostatni wtorek przekazane zostały promesy na realizację zadań na kwotę prawie 22 mln zł – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
2018-03-15
Debata Senioralna z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w debacie Senioralnej w Radiu Kraków. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in o zwiększeniu wpływu seniorów na sytuacje w gminach oraz zaapelowali o zmianę w przepisach dotyczących mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej seniorów.

Wojewoda przypominał o przygotowanym projekcie rządowym dla osób starszych „BUS”. Jego głównymi hasłami są: bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność. Nawiązał również do programów rządowych Senior Plus i Opieka 75+.
2018-03-15
Umowy w programie Senior+ podpisane
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiciele samorządów podpisali umowy dotyczące dofinansowania w ramach programu Senior+. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: minister Elżbieta Rafalska, wiceminister Elżbieta Bojanowska, wicepremier Beata Szydło, a także wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– W tym roku w ramach programu Senior+ powstanie 214 nowych placówek dla osób starszych, a 224 już istniejących otrzyma dofinansowanie – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W samej Małopolsce gminy utworzą 21 nowych placówek. Dofinansowanych zostanie ponadto 18 domów i klubów, które już istnieją. W sumie będzie to ponad 1000 miejsc dla seniorów, współfinansowanych z budżetu państwa i samorządów.

2018-03-14
Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik otworzył pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Osoby wchodzące w skład tego gremium otrzymały akty powołania.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Rady wybrali przewodniczącego, którym został mec. kpt. Ryszard Brodowski, prezes Okręgu Małopolskiego ŚZŻ Armii Krajowej. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono natomiast Aleksandrze Szemioth, prezes Związku Sybiraków w Małopolsce.

2018-03-13
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Zdzisława Zawady
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski żonie śp. Zdzisława Zawady.

Zdzisław Zawada w czasie II wojny światowej wraz z rodziną ukrywał na terenie swojego gospodarstwa trzyosobową rodzinę żydowską.

Odznaczenie zostało przyznane za bohaterską postawę i niezłomną odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.
2018-03-13
Wręczanie promes z udziałem Wojewody Małopolskiego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy (z dnia 5 marca 2018 r.) na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Wręczenie promes przedstawicielom dofinansowanych samorządów odbyło się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i wicewojewody Józefa Gawrona.

– Przekazujemy dziś promesy dla samorządów województwa małopolskiego na usuwanie skutków osuwiskowych. W tym roku Małopolska pozyskała prawie 22 miliony złotych na tego rodzaju działania. Przedstawicielom gmin i powiatów gratuluję i dziękuję za owocną współpracę z administracją rządową – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.
wstecz    do góry     drukuj