2019-03-25
Po wichurach w Małopolsce  – pomoc poszkodowanym

Wichury, które w dniach 9-11 marca 2019 r. przeszły przez Małopolskę, spowodowały duże szkody. 1004 uszkodzone budynki mieszkalne, 467 uszkodzonych budynków gospodarczych, 198 całkowicie zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i 85 na budynkach gospodarczych – te liczby pokazują skalę zniszczeń.
 
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie cały czas był i jest nadal w kontakcie z poszkodowanymi gminami. Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.
 
Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

2019-03-22
#NowaPiątka strzałem w dziesiątkę

#NowaPiątka odwiedziła dziś Bochnię. Rządowe propozycje programowe przedstawił tam mieszkańcom i mediom wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

- Chciałoby się powiedzieć, że #NowaPiątka jest strzałem w dziesiątkę. Bo właśnie takich kompleksowych, wielowymiarowych rozwiązań potrzeba dziś Polsce. I właśnie takich inwestycji: w rodzinę, w młodych i seniorów, bo to właśnie oni są fundamentem rozwoju naszego kraju. Zostaliśmy „wynajęci” przez Polaków, aby opracowywać rozwiązania, które będą poprawiały jakość życia w naszym kraju. I #NowaPiątka w pełni to postawione nam zadanie realizuje – mówił wicewojewoda w Bochni. 2019-03-21
Prezydent RP z wizytą na Podhalu

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Podhale. W Zakopanem uczestniczył w XI Międzynarodowym Forum Górskim oraz spotkał się z przedstawicielami Związku Podhalan. Był również w PEC Geotermia Podhalańska S.A. we wsi Bańska Niżna. Prezydentowi towarzyszył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Podczas XI Międzynarodowego Forum Górskiego rozmawiano m.in. o problemach komunikacyjnych Podhala, o rozwoju ruchu turystycznego na obszarze powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego oraz o inwestycjach drogowych i kolejowych w tym regionie.

2019-03-21
Małopolski Kongres Zawodowy

W krakowskim Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbył się dzisiaj Małopolski Kongres Zawodowy. Stanowił on platformę wspólnego spotkania podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie młodych ludzi oraz przedsiębiorców. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

- Stawiamy na praktykę. Pracownicy z doświadczeniem zawodowym są szczególnie cenieni. Praktyczne przygotowanie do zawodu to zapewnienie siły dla rozwoju polskiej gospodarki.  Zarazem rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego jest inwestycją, której nam dzisiaj szczególnie potrzeba. Konieczne są także działania ukierunkowane na wytworzenie dobrej współpracy na linii pracodawca – przyszły pracownik, już na etapie edukacji – mówił wicewojewoda Zbigniew Starzec podczas otwarcia Kongresu.

2019-03-20
O szkodach wyrządzonych przez zająca szaraka i zwierzynę łowną

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące szkód wyrządzonych w plantacjach rolnych przez zająca szaraka i zwierzynę łowną. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

- W rejonie koncentracji upraw warzyw w województwie małopolskim problem z pewnością jest wyczuwalny. Dotyczy to w głównej mierze powiatu miechowskiego oraz proszowickiego. Niech dzisiejsze spotkanie będzie okazją do zebrania obserwacji i wniosków oraz wspólnego przeanalizowania sytuacji pod kątem wypracowania rozwiązań służących ograniczaniu szkód spowodowanych przez zwierzynę – mówił wojewoda Piotr Ćwik, otwierając spotkanie.

2019-03-20
Spotkania informacyjne w sprawie Brexitu

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce. Głównym tematem rozmów będą kwestie związane z prawami pobytowymi Brytyjczyków w Polsce po Brexicie. Wydarzenia organizuje Ambasada Brytyjska we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

Spotkania informacyjne odbędą się:

• 13 marca w Warszawie – godz. 18.00, Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12;

• 14 marca w Gdańsku – godz. 19.00, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9;

• 21 marca w Krakowie – godz. 18.00, Hotel Kossak, pl. Kossaka 1 - REJESTRACJA.

2019-03-20
„Bądź bezpieczny na drodze”

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie „Bądź bezpieczny na drodze”. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest partnerem konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne lub zbiorowe wykonanie przez uczniów filmu promującego bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgłoszenia w postaci materiałów filmowych przyjmowane będą od 15 do 19 kwietnia 2019 roku.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań młodzieży na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Konkurs ma również na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Organizatorem konkursu są: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Krakowie oraz Nowym Sączu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

wstecz    do góry     drukuj