close
2016-05-25
27 maja nie pracujemy
Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.
2016-05-24
O sądeckiej ziemi
Niewątpliwie Sądecczyzna ma wiele do zaoferowania, a żyjący i pracujący tu ludzie dokładają wszelkich starań, aby region odnosił sukcesy i wykorzystywał swoje możliwości. Zwrócił na to uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który wraz z wicewojewodą Piotrem Ćwikiem odwiedził Nowy Sącz i okolice.

Podczas spotkania w Starostwie Nowosądeckim minister K. Jurgiel przedstawił sadownikom i rolnikom z Sądecczyzny oraz hodowcom z Podhala projekty rozwiązań prawnych, które ułatwią im działalność i usprawnią produkcję, a przede wszystkim umocnią ich pozycję na rynku.
2016-05-23
Z widokiem na Olkusz i Miechów
Wizyta wojewody Józefa Pilcha w powiatach olkuskim i miechowskim obejmowała kilka punktów. Były wśród nich odwiedziny w Szpitalu św. Anny oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie, a także wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach i na Pustyni Błędowskiej.

Wojewoda, spotykając się z samorządowcami i mieszkańcami, podkreślał, że bardzo mu zależy na tym, aby całe województwo równomiernie się rozwijało i w pełni wykorzystywało swój potencjał.
2016-05-20
O Finlandii i Słowenii
Wojewoda Józef Pilch spotkał się dziś z ambasador Finlandii Hanną Lehtinen oraz ambasadorem Słowenii Robertem Krmeljem.

Małopolska jest otwarta na współpracę i gościnna – taki wniosek wypływa z rozmów wojewody małopolskiego z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Polsce. „Bardzo cieszę się z tych spotkań. Jestem przekonany, że będziemy zacieśniać więzi łączące nasze kraje” – podkreśla Józef Pilch.
2016-05-20
Kraków pamięta o bohaterach spod Monte Cassino
Osiedle Niepodległości – to tam mieści się pomnik Żołnierzy II Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. W tym miejscu krakowianie spotykają się co roku, by oddać hołd bohaterom, którzy walczyli pod Monte Cassino. Właśnie mijają 72 lata od pamiętnego momentu, gdy na ruinach klasztoru zatknięta została polska flaga.

Tamte wydarzenia przeszły do historii jako jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Polacy zaś pokazali się od najlepszej strony, jako wytrwali żołnierze odważnie i heroicznie dążący do celu.

„O bohaterach spod Monte Cassino i ich poświęceniu będziemy zawsze pamiętać. Złotymi zgłoskami zapisali się w historii Polski i świata i na zawsze będą stanowić wzór waleczności i patriotyzmu” – mówił wojewoda Józef Pilch, składając kwiaty przy pomniku.
2016-05-20
Święto Wojsk Specjalnych
Od 2007 roku wojska specjalne są czwartym rodzajem Sił Zbrojnych. To wtedy, 24 maja, Minister Obrony Narodowej podniósł je do tej rangi. Przeznaczone są do wielu skomplikowanych działań, w tym obronnych i podjazdowych. W uroczystych obchodach Święta Wojsk Specjalnych wziął udział wojewoda małopolski Józef Pilch.

"Wojsko potrzebuje spójnego i harmonijnego rozwoju, przy pełnym wsparciu władz państwowych. Jest potrzebne nie tylko w okresie kryzysu i wojny, ale też w okresie pokoju. Dlatego należy dalej je wzmacniać i modernizować. Dziękuję za Waszą służbę i poświęcenie dla kraju. Życzę, aby codzienna służba była źródłem dumy i satysfakcji” – mówił wojewoda podczas uroczystości.
2016-05-20
Plan jest dobry
Wojewoda Józef Pilch oraz wicewojewoda Piotr Ćwik spotkali się dzisiaj z przedstawicielami mediów. Briefing był też okazją do zaprezentowania naszego nowego rzecznika prasowego, Krzysztofa Marcinkiewicza.

„Plan jest bardzo obszerny, analizują go służby, ale już otrzymujemy sygnały, że jest dobry” – mówił Józef Pilch o raporcie dotyczącym zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.
wstecz    do góry     drukuj