2015-10-12
Inspektorzy skontrolowali bezpieczeństwo pasażerów busów
W dniach 7 i 9 października br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili na terenie województwa małopolskiego kontrole pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Kontrole polegały na ważeniu „busów” w celu sprawdzenia, czy wpisana do dowodu rejestracyjnego maksymalna ilość osób nie została zawyżona.

Inspektorzy poddali ważeniu 121 pojazdów, z czego w 29 przypadkach stwierdzono niezgodności masy własnej. Wpisana do dowodów rejestracyjnych dopuszczalna ilość osób, która może być nimi przewożona, została nieprawidłowo oznaczona. Dowody rejestracyjne tych pojazdów zostały zatrzymane.
2015-10-09
Powstało Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki
W piątek 9 października minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński podpisał umowę z rektorami trzech krakowskich uczelni powołującą do życia „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.”.

Celem spółki jest stworzenie w Krakowie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Laboratorium będzie nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowoczesne technologie, ale przede wszystkim miejscem, w którym te technologie będą tworzone.
2015-10-09
Narada w sprawie ochrony zdrowia
W dniach 6-8 października w Krakowie odbyła się narada dyrektorów realizujących w urzędach wojewódzkich zadania z zakresu ochrony zdrowia. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.

Tematem rozmów były zarówno bieżące zagadnienia, jak i rozwiązania, które stosuje Małopolski Urząd Wojewódzki, a które okazały się szczególnie skuteczne.
2015-10-09
Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Ogłosił jednocześnie IV otwarty konkurs ofert.

Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Bezpieczna i przyjazna szkoła .
2015-10-08
Spotkanie z ambasadorem Irlandii
W czwartek 8 października Jerzy Miller, wojewoda małopolski, spotkał się z Gerardem Keownem, ambasadorem Irlandii w Polsce.

Jego Ekscelencja ambasador Gerard Keown złożył listy uwierzytelniające 3 marca 2015 r. Ambasador zna Kraków, w którym bywał w latach 80. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.
wstecz    do góry     drukuj