2016-02-12
Straż jest przygotowana
Mł. bryg. Stanisław Nowak przyjął obowiązki Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Mówi, że to zarówno honor, jak i wyzwanie. Dlatego dołoży wszelkich starań, aby powierzoną mu misję zrealizować na jak najwyższym poziomie.

Komendant podkreśla, że jest głęboko przekonany o niezawodności i profesjonalizmie swojego zespołu. Sam najlepiej wie, że w straży pożarnej jednakowo ważna jest teoria i praktyka. O byciu strażakiem nie da się jednak myśleć wyłącznie jak o pracy. Bycie strażakiem to przede wszystkim wymagająca służba.
2016-02-12
O łączności podczas Światowych Dni Młodzieży
Na tę kwestię można spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, dołożymy wszelkich starań, aby pielgrzymi mogli bez przeszkód dodzwonić się do właściwych służb. Po drugie, zadbamy o to, by młodzi ludzie swobodnie komunikowali się między sobą z wykorzystaniem telefonu i Internetu. O rozwiązaniach usprawniających łączność podczas Światowych Dni Młodzieży rozmawiano dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Obecna na spotkaniu minister cyfryzacji Anna Streżyńska podkreśla, że kluczowe jest zaangażowanie wszystkich podmiotów, które mogą wpłynąć na ten proces. Tu liczy się pełna współpraca i dobra wola. O właściwe rozwiązania proceduralne zadba powstająca właśnie specustawa. Jednoznacznie rozstrzygnie ona kwestie związane z infrastrukturą techniczną odpowiedzialną za łączność podczas ŚDM. Szczególnym ułatwieniem okaże się z pewnością aplikacja mobilna, z której będą mogli korzystać pielgrzymi.
2016-02-12
Uwaga na Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego docierają sygnały, że podmioty lecznicze otrzymują od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. niepodpisane pisma z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych”. Informujemy, że Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego, a nie rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców 29 grudnia 2014 r., a jego działalność ma charakter komercyjny.
2016-02-12
Informacje o domach pomocy społecznej na naszej stronie
Przypominamy, że na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mogą Państwo znaleźć kilka ważnych informacji dotyczących domów pomocy społecznej. Są one opublikowane w zakładce "Sprawy społeczne".

Dowiedzą się Państwo m.in. tego, w których małopolskich domach pomocy społecznej w danym miesiącu są wolne miejsca (tę informację aktualizujemy na bieżąco). Przedstawiliśmy również zasady kierowania do domów pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za pobyt w tych placówkach.
2016-02-11
Rozmowa z szefem małopolskiej policji
O bezpieczeństwie Małopolan, o Światowych Dniach Młodzieży, o planach i priorytetach wojewoda Józef Pilch rozmawiał z nowym komendantem wojewódzkim policji insp. Tomaszem Miłkowskim.

„Będziemy działać wspólnie, aby pielgrzymi podczas Światowych Dni Młodzieży czuli się całkowicie bezpieczni. Pan wojewoda może liczyć na małopolską policję i jej oddanie. Dołożymy wszelkich starań” – zaznaczył komendant Tomasz Miłkowski.
wstecz    do góry     drukuj