2019-09-19
Nowa karetka dla powiatu tarnowskiego

Region tarnowski będzie obsługiwał nowy ambulans. Dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisał w tej sprawie umowę ze starostą tarnowskim Romanem Łucarzem. Na jej mocy powiat tarnowski otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych na zakup ambulansu.

– Inwestycje w bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszyscy dobrze wiemy, jak ogromne znaczenie ma nowoczesny sprzęt, z którego korzystają zespoły ratownictwa medycznego. Na ręce Pana Starosty przekazuję dziś 100 tys. złotych na zakup nowej karetki dla regionu tarnowskiego. Niech ten ambulans służy jak najlepiej mieszkańcom – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

2019-09-19
Festiwal orkiestr w mundurach i największy w Polsce piknik wojskowy i służb MSWiA

5 października 2019 r. zapraszamy wszystkich do Warszawy na Stadion PGE Narodowy na niezwykły Festiwal Orkiestr w Mundurach i największy w Polsce piknik wojska oraz służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Festiwal, organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w NATO, będzie doskonałą okazją do wysłuchania koncertów w wykonaniu muzyków z orkiestr wojskowych, orkiestry Straży Granicznej, straży pożarnej oraz Policji. Od godz. 18.00 do 20.00 na Stadionie PGE Narodowym wybrzmiewać będą melodie pieśni patriotycznych, a także współczesny repertuar. Będą Wojskowe Orkiestry z Krakowa i Bydgoszczy, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy. Do wojskowych dołączą orkiestry MSWiA – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.  

2019-09-17
Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Do zadań Zespołu będą należeć w szczególności:
- zbieranie informacji i analiza danych oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie kolonizacji i zakażeń objawowych;
- koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności;
- przedstawianie propozycji zadań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności.

2019-09-17
Delegacja z Łotwy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec gościł dzisiaj sześcioosobową delegację, której przewodniczył ambasador pełnomocny i nadzwyczajny Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Edgars Bondars. Ekscelencji towarzyszyli między innymi konsul honorowy Republiki Łotewskiej w Krakowie Rafał Brzoska oraz trzeci sekretarz Maris Rumpe.

- Każde spotkanie to dobra okazja do tego, by porozmawiać. Dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Cieszę się, że możemy wymieniać się doświadczeniami w sprawach ważnych zarówno dla Polaków mieszkających na Łotwie, jak i obywateli łotewskich, którzy przebywają na terytorium Małopolski – mówił podczas spotkania wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. 

Głównym tematem rozmowy były zagadnienia gospodarcze dotyczące dotychczasowej współpracy oraz możliwości jej rozwoju na poziomie regionalnym. W bliskiej przyszłości na terenie naszego województwa gościć będzie grupa przedsiębiorców z Łotwy. Poruszono także kwestię ruchu turystycznego pomiędzy naszymi krajami oraz wzajemnej promocji kultury.  

Wicewojewoda zadeklarował otwartość i gotowość do pomocy ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w rozwijaniu dobrych stosunków między naszymi krajami.  


2019-09-17
Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze będą wspierać pracę druhów w Małopolsce

Umowy na dofinansowanie zakupu wozów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostały dzisiaj podpisane w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski oraz zastępca prezesa Anna Biederman-Zaręba, a także zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

Dofinansowanie o łącznej wartości ponad miliona złotych otrzymało dzisiaj pięć jednostek z naszego województwa: OSP Szalowa, OSP Zawada, OSP Nowy Sącz – Biegonice, OSP Męcina oraz OSP Przyszowa. Środki te pozwolą na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. 

Dofinansowanie było możliwe na podstawie umowy zawartej 29 maja 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  


2019-09-17
80. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka

Mija 80. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W Krakowie odbyły się uroczystości upamiętniające tę rocznicę, połączone z obchodami Dnia Sybiraka. Ich organizatorami byli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.


Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze na Wawelu. Po niej ze wzgórza wawelskiego wyruszył pochód, który zatrzymał się na placu Ojca Adama Studzińskiego. Tam odbył się Apel Pamięci, po którym złożono kwiaty pod Krzyżem Pamięci Narodowej, tablicą Zesłańców Sybiru i tablicą Ofiar „operacji polskiej” NKWD.

2019-09-16
Łączymy Małopolskę

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczyli czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu 2019 roku. Dziś otrzymali je przedstawiciele powiatów krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego.

- Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Filarem tej walki jest Fundusz Dróg Samorządowych. To 6 mld zł rządowego wsparcia na modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych w całej Polsce – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

wstecz    do góry     drukuj