close
2016-12-02
Wojewoda małopolski trzyma rękę na pulsie
W związku z pozbawieniem prądu części mieszkańców Małopolski Józef Pilch, wojewoda małopolski, udał się do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.

Na miejscu zapoznał się z aktualnymi danymi dotyczącymi ilości mieszkańców pozbawionych prądu oraz podziękował służbom za ich zaangażowanie. Dzięki pracy wojewódzkich jednostek szkody udaje się na bieżąco likwidować.
2016-12-02
Rusza konkurs „MALUCH plus” 2017
"MALUCH plus" 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc (moduł 2).
2016-11-30
Wspomnienia ze Światowych Dni Młodzieży
Często wracamy do lipcowych wydarzeń. Światowe Dni Młodzieży pozostaną w naszej pamięci wyjątkowym świętem wiary i radości. Oczywiście każdy z nas doświadczał tego entuzjazmu w inny sposób. Filmowy konkurs "Moje ŚDM" pozwoli zgromadzić takie osobiste relacje. Warto, aby te niezwykłe historie poznali ci, którzy w Światowych Dniach Młodzieży nie mogli uczestniczyć.

Konkurs "Moje ŚDM" organizuje Archidiecezja Krakowska przy współpracy z wojewodą małopolskim Józefem Pilchem, TVP3 Kraków oraz Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Patronat nad przedsięwzięciem objęli pani premier Beata Szydło oraz metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.
2016-11-28
Reaguj na próby wyłudzania pieniędzy
W związku z licznymi sygnałami docierającymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informujemy, że ministerstwo nie prowadzi żadnej ogólnopolskiej akcji dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych powiązanej z zakupem dla m.in. przedszkoli, urzędów gmin czy ośrodków pomocy społecznej alkomatów, materiałów promocyjnych czy certyfikatów.

Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu, należy sprawę niezwłocznie przekazać policji z uwagi na to, że jest to próba wyłudzania pieniędzy, która powinna być niezwłocznie zgłoszona odpowiednim organom.
2016-11-25
Małopolska i Liège
Znamy się od dwudziestu lat - wtedy to między Małopolską a Liège zostało zawarte porozumienie o współpracy kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. W rocznicę podpisania tego porozumienia wojewoda małopolski Józef Pilch udał się do Belgii, aby odnowić nasze relacje z prowincją Liège.

Wojewoda Józef Pilch spotkał się nie tylko z władzami Liège, ale także z przedsiębiorcami. Celem spotkań było głównie zacieśnienie współpracy gospodarczej między naszymi regionami i zainicjowanie nowych projektów.
2016-11-22
Nauczyciele i Mistrzowie
To oni są filarami rozwoju naszego kraju. Ci najlepsi stają się dla uczniów przewodnikami i nazywani są przez nich mistrzami. W Zatorze odbyła się uroczystość uhonorowania nauczycieli z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego, którzy bez wątpienia zasługują na takie miano.

Odznaczenia państwowe – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – wręczył wojewoda małopolski Józef Pilch. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak oraz przedstawiciele władz samorządowych i dyrektorzy szkół.
2016-11-21
Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej
W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się dziś konferencja „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”. Konferencję otworzyli wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Chochorowska.

Rozmawiano nie tylko o problemach demograficznych naszego województwa, ale także o sytuacji małopolskich rodzin, migracjach zagranicznych i wewnętrznych oraz o rynku pracy w Małopolsce. Konferencję zamknęła debata panelowa na temat „Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego”. Wśród prelegentów znaleźli się główni organizatorzy oraz krakowscy naukowcy.
wstecz    do góry     drukuj