2015-08-27
Lataj z głową - kampania informacyjna dotycząca dronów
W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego w trosce o bezpieczeństwo przygotował spot telewizyjny oraz stronę internetową www.latajzglowa.pl. Zapraszamy do zapoznania się z 10 zasadami bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi „dronami”.
2015-08-26
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa
5 września 2015 roku odbędzie się czwarta ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie, zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tym razem będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

W ubiegłych latach do akcji włączyły się tysiące osób z całej Polski, a także spoza jej granic. Najpierw w 2012 r. był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Potem przyszła kolej na inne polskie arcydzieła – utwory Aleksandra Fredry i trylogię Henryka Sienkiewicza, zawsze odkrywane na nowo i niezmiennie łączące pokolenia. Czytano na rynkach, placach, w bibliotekach.
2015-08-25
Wojewoda spotkał się z przedstawicielami samorządów
Po raz kolejny odbyło się dzisiaj spotkanie wojewody Jerzego Millera z wójtami i burmistrzami z Małopolski. Forum to ułatwia wymianę informacji pomiędzy administracją rządową a samorządową. Jak zwykle dyskutowano o sprawach dla mieszkańców całego województwa najważniejszych.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownicy małopolskich służb i inspekcji podległych wojewodzie.
2015-08-24
Delegacja gruzińskiej Narodowej Agencji Środowiska w Krakowie
W dniu 24 sierpnia 2015 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie wojewody Jerzego Millera z przedstawicielami Narodowej Agencji Środowiska (NEA) podległej Ministerstwu Ochrony Środowiska Gruzji. Agencja zajmuje się analizami geologicznymi, hydrologicznymi, hydrometeorologią i prognozowaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska.

Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz służyło przekazaniu doświadczeń wojewody dotyczących powodzi i ochrony przeciwpowodziowej.
2015-08-23
Zagrożenia suszą w województwie małopolskim
Zgodnie z definicją o suszy mówimy wtedy, gdy występujące szkody spowodowane są spadkiem klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej określonej wartości. Bilans ten liczony jest dla okresów 60-dniowych, i tylko pomiędzy 1 kwietnia a 30 września. Próg krytyczny jest różny dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Wystąpienie krytycznych wartości klimatycznego bilansu wodnego powoduje przeciętnie 20% spadek plonów w stosunku do wieloletnich wartości średnich.
wstecz    do góry     drukuj