close
2017-01-21
Dziękujemy za pasterską posługę, Księże Kardynale!
Podczas liturgii za posługę pasterską księdza kardynała Stanisława Dziwisza w archidiecezji krakowskiej wdzięczność wyrazili duchowni, władze miasta Krakowa oraz licznie zgromadzeni wierni.

W uroczystej mszy świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach wzięli udział m.in. premier Beata Szydło, minister z Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.
2017-01-20
Nowe drogi dla gminy Ciężkowice
Kilka miejscowości w gminie Ciężkowice (powiat tarnowski) wzbogaciło się o około 6,5 km nowej jezdni. Naprawić drogi, które zostały uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych, udało się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

-Teren podgórski, w którym leży gmina Ciężkowice, jest bardziej narażony na zniszczenia podczas intensywnych opadów, powodzi czy podtopień niż drogi przebiegające na równinach. W ramach trzech transz przekazaliśmy samorządowi gminnemu 1 150 000 złotych dotacji na usuwanie szkód popowodziowych - powiedział podczas spotkania z przedstawicielami samorządu Ciężkowic i mieszkańcami gminy wicewojewoda małopolski Józef Gawron.
2017-01-19
Ruszyła kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego – tak o seniorach powiedział kiedyś Jan Paweł II. Biorąc pod uwagę rolę, jaką ludzie starsi pełnią w naszym społeczeństwie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia osobom starszym bezpieczeństwa. Chodzi też o to, jak wiele korzyści dla nas wszystkich płynie z aktywizacji seniorów.
2017-01-18
Małopolskie rodziny na plusie
To był rok, gdy nie trzeba było liczyć każdej złotówki… To był czas, gdy mogliśmy układać plany na przyszłość... To były pierwsze święta, podczas których dzieci dostały takie prezenty, jakie sobie wymarzyły… Tak o programie „Rodzina 500 plus” mówią małopolskie rodziny, które z niego korzystają. Jedno jest pewne: cel, jakim była pomoc w wychowywaniu dzieci, został osiągnięty.

Wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik odwiedzili kilka małopolskich rodzin, które otrzymują świadczenia w ramach programu, aby poznać ich zdanie na temat świadczenia. Słowami, które pojawiają się w każdej opinii, są „bezpieczeństwo” i „spokój”.
2017-01-17
Wody będzie pod dostatkiem
Ta inwestycja była bardzo potrzebna. Gmina Jerzmanowice-Przeginia ciągle się rozwija, przybywa domów i mieszkańców. W obu oddanych dziś do użytku zbiornikach będzie można zgromadzić po 500 m3 wody pitnej! Sfinalizowania inwestycji pogratulował gminie wojewoda małopolski Józef Pilch.

Obiekty powstały przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestycja została zrealizowana w Jerzmanowicach, ale dzięki sieci wodociągowej będzie służyła całej gminie.
2017-01-17
260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.

2017-01-14
Piknik „Bezpieczna Polska” na krakowskim Rynku
Były występy Orkiestry Wojskowej z Krakowa, pokazy musztry, sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego, zabawy i konkursy dla dzieci oraz ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wojskowa grochówka. Tak Kraków włączył się w oficjalne powitanie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Pikniki pod hasłem „Bezpieczna Polska” odbyły się w całej Polsce i były objęte patronatem ministra obrony narodowej.

Amerykańscy żołnierze przyjechali do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ich uroczyste powitanie odbyło się w Żaganiu z udziałem premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
wstecz    do góry     drukuj