Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024. Takich środków jeszcze nie było!
2023-10-02

Łącznie blisko 307 mln zł. Taka jest wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego Małopolsce na 2024 r. w ramach listy podstawowej. Tak wysokich środków jeszcze nie było!

Rekordowe środki na 2024 r.
Ogólnopolskie wyniki premier Mateusz Morawiecki omówił na briefingu prasowym, który odbył się w Wolicy, w gminie Łapanów. Premierowi towarzyszyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecni byli także posłowie: Urszula Rusecka, Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski.

- Dziś mam ogromną przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie kolejnego naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - programu budowy dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych. To w praktyce realizowanie sprawiedliwego programu, który umożliwia wszystkim mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw rozwoju gospodarczego – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Od lipca 2019 r. polski rząd przeznaczył łącznie ok. 17,2 mld zł na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 r. zaplanowano budowę, przebudowę lub remont łącznie ponad 2 800 km dróg:
- ponad 1 240 km dróg powiatowych,
- ponad 1 560 km dróg gminnych.

To tak jakbyśmy pokonali 4,5 razy trasę z Gdańska do Krakowa.

Realizacja nowych inwestycji to nie tylko szybszy czas dojazdu i nowoczesna infrastruktura. Dzięki dobrym połączeniom drogowym niwelujemy podział na Polskę A i Polskę B, po której trudno się przemieszczać. To także dodatkowa szansa na rozwój gospodarczy i przyciągnięcie inwestorów.

V bieg
Jedną z deklaracji rządu Premiera Mateusza Morawieckiego było to, że samorządy będą mogły liczyć na stałe wsparcie w poprawie stanu dróg gminnych i powiatowych. Dotrzymujemy słowa. Po raz kolejny środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną uruchomione, a kwota, która przypadła w udziale Małopolsce na przyszły rok, jest rekordowa. To szansa dla całej Małopolski. Szansa na lepsze drogi, na inwestycje, na miejsca pracy, a zatem na wielowymiarowy rozwój. To swoisty piąty bieg w systemie szerokiego wsparcia, które kierujemy do samorządów – dodaje wojewoda Kmita.

19 czerwca wojewoda Łukasz Kmita ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2024 r. zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych. Wnioski samorządy mogły składać do 19 lipca.

Środki, jakie dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego otrzymała Małopolska w ramach listy podstawowej, to ponad 220 mln zł na nowe zadania jednoroczne. Oprócz nowych zadań jednorocznych realizowane będą zadania wieloletnie, na które przypadnie kwota prawie 87 mln zł.

- Razem z nowymi zadaniami wieloletnimi wysokość środków przeznaczonych w Małopolsce na 2024 r. to blisko 307 mln zł w ramach listy podstawowej. Dla porównania w naborze na rok 2023 na nowe zadania dysponowaliśmy kwotą ok. 100 mln zł oraz po prawie 65,3 mln zł w naborach dodatkowych, zaś na rok 2022 kwotą 104,4 mln zł. Na liście podstawowej jest 221 nowych zadań (jednorocznych i wieloletnich). Łącznie z zadaniami kontynuowanymi to 259 projektów, w tym 64 powiatowe i 195 gminnych. Łączna długość dróg, które w Małopolsce dzięki środkom przyznanym w naborze na 2024 rok zostaną wybudowane lub wyremontowane to blisko 200 km! – dodaje wojewoda Kmita.


Małopolskie wyniki:
https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-I-naboru-RFRD-2024

Drogi lokalne: filar rozwoju
Tegoroczny nabór to szansa dla projektów, które czekały w kolejce na realizację. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bezpieczna infrastruktura drogowa to punkt wyjścia dla komfortu ich codziennego funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.

Od 2019 do 2023 r. łączna kwota rządowego wsparcia przyznanego dla naszego regionu w ramach RFRD wyniosła już ok. 1,3 mld zł.  

W ramach przeprowadzonych dotychczas naborów szansę realizacji zyskało 1469 zadań, a łączna długość wybudowanych lub wyremontowanych dróg to 1574 km. Na przestrzeni lat zmieniliśmy oblicze dróg lokalnych. Kiedyś były one synonimem łatania dziur. Dziś to miejsca wyremontowane, o dobrych standardach, bezpieczne. RFRD to program, który jest narzędziem kompleksowej i strategicznej poprawy stanu lokalnych dróg. Rządowe wsparcie otwiera przed samorządami nowe możliwości. Umożliwia realizację zadań, o których marzą mieszkańcy. Razem zmieniamy Małopolskę w ogromny plac budowy. Nasz region rośnie w siłę dzięki wzorowej współpracy w myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi! – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Komponent BRD i „remonty nakładkowe”
Po koniec września poznaliśmy wyniki naboru do RFRD w ramach komponentu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe drogi dla pieszych lub ich przebudowy i remonty; drogi i przejazdy dla rowerów; przejścia dla pieszych; perony przystankowe wraz dojściami do nich. To zatem, co składa się na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Właśnie takie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Do Małopolski trafi prawie 81 mln zł na 128 projektów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponad 73 mln zł i 162 inwestycje. To z kolei małopolskie wyniki naboru na dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Był to również nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Chcemy, by drogi lokalne wyglądały jak nowe. Czasem nie jest konieczna generalna modernizacja, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Taki remont ma jednak spore znaczenie, bo zapobiega dalszym uszkodzeniom. Lepiej zapobiegać niż leczyć – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Więcej o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

20231002_Wolica 20231002_Wolica 20231002_RFRD 20231002_RFRD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj