Dzień Służby Cywilnej w MUW w Krakowie
2024-02-16

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali… Te słowa wybrzmiały dzisiaj podczas uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Medale za Długoletnią Służbę pracownikom naszego Urzędu wręczyli wicewojewodowie Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek. W uroczystości uczestniczyła dyrektor generalna Lucyna Gajda.

Za Długoletnią Służbę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Małopolskiego, przyznał pracownikom MUW w Krakowie Medale za Długoletnią Służbę: 3 Złote, 1 Srebrny i 4 Brązowe.

Praca w służbie cywilnej to aktywność na rzecz naszej Ojczyzny i jej mieszkańców. To przede wszystkim zapewnianie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej. Medale, które mieliśmy przyjemność wręczyć, są podziękowaniem właśnie za ten trud, pełen profesjonalizm i serce, jakie wkładają Państwo w wykonywanie obowiązków służbowych. Z okazji Dnia Służby Cywilnej życzę Państwu szczęścia i pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Pragnę Państwu podziękować za nieoceniony wkład w rozwój naszego Urzędu i Małopolski. Codzienna praca, oddanie i zaangażowanie służby cywilnej są filarem państwa. Dzień Służby Cywilnej to także okazja do wyróżnienia pracowników administracji. Gratuluję odznaczonym i życzę nieustającej pogody ducha w podejmowaniu kolejnych wyzwań – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.  

Korpus służby cywilnej MUW

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pracuje ponad 1,5 tys. osób. Tysiąc z nich należy do korpusu służby cywilnej (w tym ponad 800 kobiet).

Państwa zaangażowanie, profesjonalizm i oddanie są fundamentem skutecznego i efektywnego realizowania powierzonych nam zadań. Każdy z Państwa, niezależnie od profesji, zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków, wnosi nieoceniony wkład w budowanie sprawnej i silnej administracji. Dziękując za codzienną pracę, życzę Państwu wszelkiej pomyślności – mówi dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda.

17 lutego – Dzień Służby Cywilnej

Nowelizacja z 14 kwietnia 2023 r. ustawy o służbie cywilnej ustanowiła Dzień Służby Cywilnej. Przypada on 17 lutego – w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy. Ustawowe umocowanie Dnia Służby Cywilnej potwierdza jego znaczenie jako czynnika identyfikacji i konsolidacji członków korpusu służby cywilnej. Korpus ten to środowisko zawodowe, którego celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa polskiego.

– Chciałbym podkreślić, że musimy uczynić wszystko, aby współczesna polska administracja mogła z dumą nawiązywać do tych chlubnych tradycji. Dlatego pragnę Państwa zapewnić, że rząd z całą determinacją będzie pracował nad podniesieniem prestiżu i wzmocnieniem służby cywilnej, której rangę w ostatnich latach sukcesywnie obniżono. Jestem przekonany, że troska o wzrost znaczenia i profesjonalizmu polskiej administracji wpłynie pozytywnie na zwiększenie potencjału rozwojowego całego kraju. Wszystkim członkom korpusu służby cywilnej, którzy każdego dnia z poświęceniem wykonują swą pracę, składam wyrazy uznania i najlepsze życzenia. To między innymi dzięki Wam Polska staje się nowoczesnym państwem, cieszącym się silną pozycją międzynarodową. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – napisał premier Donald Tusk w specjalnym liście skierowanym do członków korpusu służby cywilnej.

Oficjalnie już ustanowiony Dzień Służby Cywilnej ma być przede wszystkim świętem członków korpusu służby cywilnej. Powinien więc służyć budowie etosu służby oraz umacnianiu poczucia tożsamości i konsolidacji naszego środowiska. Liczy ono prawie 120 tysięcy osób i pomimo swojego zróżnicowania bez wątpienia ma bardzo ważne cechy wspólne. Wszyscy służymy tej samej sprawie – zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa, niezależnie od zmian politycznych i personalnych na szczytach władzy i niezależnie od naszych osobistych poglądów na różne kwestie życia społecznego – przekazuje szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Co to jest służba cywilna?

Służba cywilna to przede wszystkim ludzie – członkowie korpusu służby cywilnej.

Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.

Naszym obowiązkiem jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny. Członkowie korpusu służby cywilnej są neutralni politycznie. Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o służbie cywilnej oraz zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów.

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Konstytucyjnym zwierzchnikiem służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów. To właśnie premier powołuje i nadzoruje pracę szefa służby cywilnej.

Natomiast Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Obsługę Szefa Służby Cywilnej oraz Rady Służby Publicznej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – przede wszystkim Departament Służby Cywilnej, a także inne departamenty (np. Departament Prawny, Departament Spraw Obywatelskich). Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.

Służba cywilna funkcjonuje na podstawie m. in.:
   •  Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),
   •  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2022 poz. 1691).
Działania służby cywilnej regulują także inne ustawy oraz liczne rozporządzenia i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Szefa Służby Cywilnej.

Poznaj historię służby cywilnej: https://www.gov.pl/web/100latsc/historia-sluzby-cywilnej


20240216_Odznaczenia_gabinet 20240216_Odznaczenia_gabinet 20240216_Odznaczenia_gabinet 20240216_Odznaczenia_gabinet 20240216_Odznaczenia_gabinet 20240216_Odznaczenia_gabinet_0 List Premiera DT
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj