„Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
2022-05-11

– Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Na laureatów oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im integracji i pozytywnego przyjęcia w naszym kraju.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat, które przybyły do Polski w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Zadaniem uczestników będzie samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej odzwierciedlającej tytuł konkursu: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”.

Prace prosimy przesyłać na e-mail: konkursukraina@muw.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszego Urzędu: Małopolski Urząd Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”.

Na maile i listy czekamy do 3 czerwca 2022 r.

Lista laureatów zostanie opublikowana na naszej stronie do 9 czerwca 2022 r.

Konkurs organizowany jest przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Kraków.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.


Regulamin Konkursu
Zał. nr 1 metryczka pracy
Zał. nr 2 ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

ПОЛОЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ
Додаток 1 Бланк заявки на участь у конкурсі
Додаток 2 ГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!ПОЛЬЩА-УКРАЇНА. Кольорові мрії молодого покоління!
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj