Wsparcie rządu premiera Mateusza Morawieckiego dla małopolskich samorządów w obszarze gospodarczym
2023-10-04

Dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego kluczowy jest rozwój całego kraju, również Polski lokalnej. Chcemy przyciągać nowe inwestycje w regionach, rozwijać eksport i tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego uruchomiony został 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS), który przeznaczony był na rozwój stref przemysłowych.

Dziś w Myślenicach wojewoda małopolski Łukasz Kmita przedstawił jego wyniki. Obecni byli także: poseł Władysław Kurowski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Zator Mariusz Makuch, wójt gminy Babice Radosław Warzecha oraz Sławomir Hajos, Ewa Kołacz, Mirosław Fita, Katarzyna Burda, Stanisława Kasprzycka i Dariusz Łabęcki. 

Blisko 285 mln zł dla Małopolski

- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład jest ogromnym i kompleksowym wsparciem dla samorządów. Dzięki kolejnym edycjom Małopolska stała się wielkim placem budowy. Siódmy nabór – przeznaczony na rozwój stref przemysłowych – da naszemu województwu kwotę blisko 285 mln zł na cztery bardzo duże projekty proinwestycyjne - mówi wojewoda Łukasz Kmita.

- Wśród nich będzie np. „Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach” – projekt, który otrzyma dofinansowanie na poziomie blisko 130 mln zł. Wartość całej inwestycji to ok. 132 mln zł. Wkład własny jest zatem minimalny. Zakres inwestycji zakłada budowę, przebudowę, rozbudowę, remont wraz z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynków i częściową rozbiórkę obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach. Tutejsza oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1974 roku. Jest już w dużym stopniu wyeksploatowana. Realizacja zadania ma strategiczną rolę w regionie. Prawidłowa i bezpieczna praca oczyszczalni ma ogromnie znaczenie dla bezpieczeństwa wód zbiornika Dobczyckiego będącego rezerwatem wody pitnej mieszkańców gminy Myślenice i Krakowa. Częścią projektu jest też infrastruktura towarzysząca. Poprzez budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego poprawi się bezpieczeństwo i funkcjonowanie firm w strefie przemysłowej. Planowana inwestycja posiada rekomendacje Krakowskiego Parku Technologicznego. Plany inwestycyjne popiera też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – wylicza wojewoda Kmita.

Pozostałe małopolskie projekty, który otrzymały dofinansowanie:

1. Gmina Babice – „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w ciągu DW 781” – prawie 50 mln zł;

2. Województwo małopolskie – „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II” – prawie 100 mln zł;

3. Gmina Zator – „Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej” – prawie 5,3 mln zł.

Koło zamachowe gospodarki

- Inwestycje w regionie to nowe możliwości dla samorządów i mieszkańców. Firmy mogą realizować kolejne przedsięwzięcia i zatrudniać nowych pracowników. Ponadto rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. Dzięki temu mieszkańcom żyje się lepiej. To również dodatkowe możliwości, znaleźć pracę bliżej swojego domu. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych to szczególne koło zamachowe małopolskiej gospodarki, kolejny bodziec do rozwoju i realizacji projektów inwestycyjnych – dodaje wojewoda Kmita.

7. edycja RPIS

- Dzisiaj chciałbym ogłosić zamknięcie kolejnego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Programu, który dotyczy specjalnych stref ekonomicznych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy, aby komfort życia mieszkańcom w całej Polce był coraz wyższy. Dlatego na inwestycje w ramach VII edycji RPIS przekażemy samorządom ponad 4,3 mld zł. Rozwój stref przemysłowych to nowe szanse dla Polek i Polaków z regionu.

- Ten program oznacza, że w około 80 miejsc w całej Polsce przeznaczamy ponad 4 miliardy złotych na uzbrojenie terenu, na budowę łączników dojazdowych do dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych – podkreślił szef rządu.

Te przedsięwzięcia to nie tylko bezpośrednia korzyść dla mieszkańców, ale również szansa dla całego regionu. Często to polskie firmy realizują zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, a rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów – to pozytywnie wpływa na gospodarkę w regionie.

Samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r.

- Jednostki samorządu terytorialnego mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Każdy samorząd mógł złożyć dwa wnioski, które musiały się mieścić w limitach:

• 1 wniosek do kwoty 100 mln zł,

• 1 wniosek do kwoty 250 mln zł.

Wsparcie mogło zostać przeznaczone, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:

• istniejących, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50% powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;

• planowanych, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50% stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;

• międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji w obszarach:

- budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej,

- budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej,

- budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej,

- budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Wyniki: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-7-edycji-RPIS 

Rozwój stref przemysłowych – poprzednia edycja

W 2022 r. odbyła się 5. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która także była przeznaczone na rozwój stref przemysłowych. Dzięki niej dofinansowaliśmy 52 inwestycje w Polsce. Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa trafiło łącznie blisko 5 miliardów złotych.

- Zrobię wszystko, aby kontynuować program inwestycji w strefy ekonomiczne – przekazał Prezes Rady Ministrów.

- W ramach V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych 98 milionów złotych trafiło do kasy powiatu olkuskiego z przeznaczeniem na nowy trakt prowadzący z Bukowna do Jaworzna. To inwestycja, o którą bardzo często pytali mieszkańcy powiatu olkuskiego, ale także inwestorzy, którzy swoje siedziby mają w pobliskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Program Inwestycji Strategicznych dla Małopolski: niemal 5,4 mld zł i kolejne szanse

- Dotychczas Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (sześć edycji) oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dwie edycje) dały Małopolsce już niemal 5,4 mld zł. Teraz otrzymujemy kolejna pulę prawie 285 mln zł, dzięki którym szansę realizacji zyskują kolejne inwestycji bliskie ludziom. A przypomnijmy, że czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie edycji ósmej. Ponadto do 18 września trwał nabór w ramach edycji dziewiątej „Rozświetlamy Polskę”, w której o bezzwrotne dofinansowanie mogły się ubiegać gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

20231004_Myslenice_czeki 20231004_Myslenice_czeki 20231004_Myslenice_czeki 20231004_Myslenice_czeki 20231004czek 20231004czek 20231004czek 20231004czek 20231004grafika 20231004grafika 20231004grafika 20231004grafika 20231004grafika 20231004grafika 20231004_Myslenice_czeki 20231004_Myslenice_czeki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj