Małopolskie samorządy otrzymają dodatkowo prawie 1,2 mld zł wsparcia z budżetu państwa
2023-08-02

- To, co udało nam się w Polsce, to samorządy. Dlatego też z rządowych dotacji, a także programów środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. Dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. samorządy jeszcze w tym roku otrzymają kolejne wsparcie w wysokości 14 mld zł. Dodatkowa pula dla małopolskich samorządów wyniesie ok. 1,2 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki, a samorządy będą mogły same decydować o ich przeznaczeniu. To szansa na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
Dodatkowe środki dla małopolskich samorządów
1 178 133 217 zł – to pula dodatkowych środków subwencyjnych, które otrzymają 202 małopolskie samorządy: gminy, powiaty, a także województwo.

Przyznane kwoty mieszczą się w przedziale od ok. 140 mln zł do 1,5 mln zł.

Kwotę ponad 10 mln zł otrzyma 17 samorządów, zaś 43 samorządy otrzymają od 5 mln zł do prawie 10 mln zł.

Kraków  otrzymał ponad 140 mln zł, Tarnów – 40 mln zł, zaś Nowy Sącz – prawie 36 mln zł.

Spośród miast do Chrzanowa trafi prawie 15 mln zł, do Wadowic – ponad 10 mln zł, a do Brzeska – ok. 8,5 mln zł.

Największa kwota – spośród powiatów – zostanie skierowana do powiatu krakowskiego – ponad 18 mln zł, nowotarskiego – ponad 13 mln zł i nowosądeckiego – prawie 13 mln zł. Powiat olkuski może liczyć na ok. 7,6 mln zł, a suski – ok. 6,7 mln zł.

Podział środków: https://www.gov.pl/web/premier/14mld-zl-wsparcia-dla-samorzadow

Dodatkowe 14 mld złotych dla samorządów dzięki nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok
Na początku lipca Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Nowela ustaw przewiduje m.in. zwiększenie środków dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na realizację zadań, dodatkowe środki dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. oraz dodatkowe środki dla nauczycieli.

W celu wsparcia realizacji zadań przez samorządy zostało zaplanowane przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł.

- Dla samorządowców bardzo ważne są także wydatki bieżące. Dlatego, po ostatnich zmianach, dokonaliśmy w ustawie budżetowej nowych uzgodnień. - Będziemy robili wszystko, żeby przyciągać nowych przedsiębiorców, nowe biznesy, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby pracownicy, mieszkańcy zarabiali coraz bardziej godnie. To jest sedno naszej polityki - zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans, sprawiedliwy i solidarny rozwój – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe dochody będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, co pozwoli JST na elastyczne gospodarowanie tymi środkami, bowiem o przeznaczeniu środków o charakterze subwencyjnym decydują same JST.

Wsparcie finansowe dla JST z budżetu państwa znacząco zwiększy dochody, którymi dysponują samorządy w 2023 r. i tym samym zwiększy się zakres realizowanych zadań, co korzystnie wpłynie na poziom świadczonych usług publicznych.

- Z uwagi na sytuację geopolityczną i zmieniające się otoczenie makroekonomiczne zdecydowaliśmy o nowelizacji ustawy budżetowej wraz z ustawą okołobudżetową. Nasze działania skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa, wsparciu realizacji zadań przez JST, jak i na sytuacji pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dochody samorządów

W 2015 r. dochody samorządów z PIT wynosiły 38,1 mld zł. W 2022 r.  wyniosły ponad 67,7 mld zł (w tym 13,7 mld zł dodatkowych udziałów w PIT przekazanych w 2022 r. na finansowanie wydatków w 2023 r.) To wzrost o 29,5 mld zł, czyli 77 proc.

Dochody wybranych miast z PIT:
    Warszawa - w 2015 r. – blisko 4,3 mld zł, 2022 r. – ponad 6,9 mld zł, wzrost o 62,2 proc.
    Gdańsk - w 2015 r. – 655 mln zł, 2022 r. –  ponad 1 mld zł, wzrost o 63,4 proc.
    Wrocław - w 2015 r. – 958 mln zł, 2022 r. – blisko 1,7 mld zł, wzrost o 74,7 proc.
    Kraków - w 2015 r. – ponad 1,1 mld zł, 2022 r. –  ponad 2 mld zł, wzrost o 80,8 proc.

W 2015 r. dochody samorządów z CIT wynosiły blisko 7,1 mld zł. W 2022 r. było to blisko 15,2 mld zł. To wzrost o blisko 8,1 mld zł, czyli 114 proc.

Dochody wybranych miast z CIT:
    Warszawa - w 2015 r. – 587 mln zł, 2022 r. – blisko 1,4 mld zł, wzrost o 132,5 proc.
    Gdańsk - w 2015 r. – 70 mln zł, 2022 r. – 163 mln zł, wzrost o 132,9 proc.
    Wrocław - w 2015 r. – 103 mln zł, 2022 r. – 184 mln zł, wzrost o 78,6 proc.
    Kraków - w 2015 r. – 88 mln zł, 2022 r. – 229 mln zł, wzrost o 160,2 proc.

Dochody ogółem JST (z uwzględnieniem dodatkowych środków w wysokości 13,7 mld zł) w 2015 r. wynosiły ponad 199 mld zł. W 2022 r. było to  blisko 346 mld zł. Oznacza to wzrost o  74 proc.

Dochody samorządów ogółem:
    Warszawa (w 2015 r. – 14,3 mld zł, 2022 r. – 21,7 mld zł), wzrost o 51,7 proc.
    Gdańsk (w 2015 r. – 2,7 mld zł, 2022 r. – 4,4 mld zł), wzrost o 63,0 proc.
    Wrocław (w 2015 r. – 3,6 mld zł, 2022 r. – 6,1 mld zł), wzrost o 69,4 proc.
    Kraków (w 2015 r. – 4,1 mld zł, 2022 r. – 7,2 mld zł), wzrost o 75,6 proc.

Na początku roku budżetowego samorządy planowały nadwyżkę operacyjną w kwocie tylko 4,7 mld zł, zaś zakończyły rok znaczną nadwyżką operacyjną, w wysokości 26,8 mld zł.

- Wspieramy, samorządy w tych trudnych czasach. Wprowadziliśmy rozwiązania, które zapewniają m.in. dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie podatkowym – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zawarte w nowelizacji regulacje pozwalają m.in.:
    na stabilizację dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
    wzmocnienie potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego,
    uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Razem jesteśmy silniejsi. Stałe wsparcie dla samorządów
- To właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości płynie najwięcej środków do samorządów, które są przeznaczane np. na modernizację lokalnych dróg czy inne inwestycje, które dla mieszkańców mają znaczenie strategiczne. Warto przypomnieć, że w 2022 r. przekazaliśmy samorządom w całej Polsce dodatkowe 13,7 mld zł. Małopolskie samorządy otrzymały wówczas dodatkowo ponad miliard złotych - przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dotychczasowe wsparcie dla małopolskich samorządów z licznych programów rządowych jest bezprecedensowe. Małopolska zmienia się na naszych oczach. Tylko z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymaliśmy łącznie ponad 5 mld złotych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – prawie 1,2 mld zł, zaś z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – niemal 1,5 mld zł. Małopolska mapa inwestycji z rządowym dofinansowaniem jest pełna ciekawych, potrzebnych i wyczekiwanych przez mieszkańców projektów, a kolejne środki umożliwią realizację następnych inwestycji – podsumowuje wojewoda Kmita.

1,2 mld dla Małopolski20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1 20230802_Grafika 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj