Pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, ścieżka rowerowa, czyli Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
2023-09-26

– Nowe drogi dla pieszych lub ich przebudowy i remonty; drogi i przejazdy dla rowerów; przejścia dla pieszych; perony przystankowe wraz dojściami do nich. To zatem, co składa się na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Właśnie takie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do Małopolski trafi prawie 81 mln zł na 128 projektów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego został ogłoszony przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę na początku marca 2023 roku.

Gmina mogła złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Zadania powiatowe mogły otrzymać 40% środków, zadania gminne – 60%.

Dofinansowanie na zadania gminne i powiatowe mieści się w przedziale od 30 tys. zł do 2 mln zł. Finalnie opiewa na kwotę ponad 65,6 mln zł.

Ostateczna lista zadań dofinansowanie obejmuje 77 zadań gminnych, 50 powiatowych i jedno wojewódzkie, czyli łącznie 128 projektów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dofinansowane zadania gminne i powiatowe obejmują prawie 39 km dróg, w tym prawie 33 km dróg dla pieszych i 2,6 km dróg dla rowerów, a także 167 elementów infrastruktury, takich jak przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i perony przystankowe wraz z dojściami do nich.

Wyniki: https://www.gov.pl/web/premier/1-mld-z-rfrd-na-bezpieczne-drogi

By było jeszcze bezpieczniej

– W 2022 roku na małopolskich drogach zginęły 102 osoby. Największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć, byli kierujący pojazdami, tj. 54. Niestety kolejną grupę stanowili piesi: to 28 osób, które straciły życie. W porównaniu z 2018 rokiem to ponad 54% mniej ofiar wypadków. Chcemy, aby małopolskie drogi były jeszcze bardziej bezpieczne i po to właśnie są specjalne nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 roku – w ramach analogicznej, specjalnej puli środków rządowych – zostało zawartych 125 umów, które pozwoliły na realizację 172 przejść dla pieszych. Dofinansowanie wyniosło wówczas blisko 15 mln zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wielki plac budowy

– Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie ponad 1,3 mld zł, ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20230926RFRD 20230926RFRD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj