Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
2014-09-16
  GALA KONKURSU LODOŁAMACZE
W środę, 17 września w krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki odbędzie się małopolsko-świętokrzyska Gala Konkursu Lodołamacze 2014. Patronat nad Konkursem objął Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.

Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

2014-09-11
  OSTATNI PUNKT OBCHODÓW 25-LECIA WYBORÓW CZERWCOWYCH
W najbliższą sobotę, 13 września 2014 roku w Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się ostatnie seminarium w ramach Krakowskich Obchodów Rocznicy Wyborów Czerwcowych w 1989 roku. Temat spotkania brzmi: „Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”.

To już kolejne seminarium odbywające się w ramach obchodów 25-lecia wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Poprzednie edycje nosiły tytuł: „Nasze 25-lecie – Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej” (24 maja br.), „Czerwiec ‘89” (30 maja br.). Spotkania gromadziły grono znakomitych profesorów i redaktorów nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.
2014-09-05
  ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSCA PAMIĘCI DLA PANI IRENY SAŁAWY
Pani Irena Saława od lat z własnej inicjatywy opiekuje się cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, który znajduje się we wsi Nieprześnia. Na wniosek wojewody małopolskiego Jerzego Millera Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała Pani Irenie Złoty Medal Opiekuna Miejsca Pamięci.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się wczoraj w Zespole Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich (gmina Bochnia). Odznaczenie wręczyła Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.
2014-09-02
  MAPA TERENÓW ZALEWOWYCH W ZLEWNI SANU DOSTĘPNA W INTERNECIE
Na stronie internetowej Geoportalu jest już dostępna kolejna mapa pokazująca strefy zalewowe. W lipcu opublikowane zostało opracowanie dla zlewni Raby. Teraz również mieszkańcy dorzecza Sanu sprawdzą, czy dany teren jest zagrożony powodzią. Mapa będzie więc służyć także potencjalnym inwestorom.

Oprócz mapy aktualnie gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Sanu. Obszar ten obejmuje San, Wisłok oraz ich dopływy – w sumie ok. 16,8 tys. km kw.
2014-09-01
  PROMESY DLA MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDÓW
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do 28 sierpnia 2014 roku Małopolska otrzymała promesy w łącznej wysokości blisko 146 milionów złotych.

Z rezerwy celowej budżetu państwa obejmującej środki na usuwanie skutków powodzi dotychczas Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy 143 jednostkom samorządu terytorialnego.