Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-03-31
  BIURA PASZPORTOWE W WIELKI PIĄTEK
Informujemy, że w Wielki Piątek, 3 kwietnia, biura paszportowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu będą czynne do godziny 15:00.
2015-03-31
  <b>KOMUNIKAT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI</b>
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina, że od 1 stycznia 2015 roku każdy, kto ma dostęp do telewizji publicznej lub posiada telefon komórkowy, może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych. Umożliwia to Regionalny System Ostrzegania, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizję Polską.

Od początku roku Regionalny System Ostrzegania wygenerował ponad 800 powiadomień i ponad 200 ostrzeżeń, a aplikacja mobilna miała ponad 100 tys. pobrań. Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują m.in. takie kategorie tematyczne jak: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów).
2015-03-31
  <b>NOWY WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY</b>
Od 1 kwietnia 2015 roku w Małopolsce obowiązywać będzie nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski, ustalił, że wskaźnik dla Krakowa wynosić będzie 4723 zł, a dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa 3813 zł.
2015-03-30
  <b>POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>
26 marca 2015 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie, któremu przewodniczył Pan Wojciech Szczepanik, Wicewojewoda Małopolski. Spotkanie poświęcone zostało Regionalnemu Planowi Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015 oraz sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim.

Na prośbę przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego, Pani Grażyny Gaj posiedzenie WKDS odbyło się pod nazwą Wojewódzkiego Porozumienia Rozwiązywania Problemów w Małopolsce.
2015-03-25
  <b>WYSTAWA „POLSKA ODNOWA” W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM</b>
Do 22 kwietnia br. można oglądać w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 wystawę „Polska OdNowa” przygotowaną w związku z 25. rocznicą powołania pierwszego od 1945 roku rządu z niekomunistycznym premierem na czele.

Ideą przyświecającą twórcom wystawy była chęć pokazania, jak wiele w ciągu 16 miesięcy istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego udało się osiągnąć. Stworzono fundamenty, które dały początek budowie wolnej i demokratycznej Polski.