Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-07-31
  Decyzja Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny 14 lipca wydał wyrok, dzięki któremu osoby, które dotychczas otrzymały negatywne decyzje w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, będą mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowań administracyjnych.

Wyrok dotyczy osób, które dotychczas ze względu na brak wniosku złożonego przez wszystkich byłych współwłaścicieli lub ich wszystkich spadkobierców otrzymały negatywne ostateczne decyzje administracyjne w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
2015-07-31
  Międzynarodowy Dzień Romów w Krakowie
Romowie to różnorodna i barwna mniejszość etniczna w Małopolsce o bogatych tradycjach, pielęgnująca swoją tożsamość, jednocześnie podejmująca starania na rzecz integracji społecznej i przełamywania stereotypów. Tabory cygańskie były wpisane w historię i sztukę wielu regionów w Europie i na świecie. Romowie byli bohaterami legend i dzieł literackich, wnosząc i przyswajając wzajemnie wyjątkowe elementy kulturowe, zachowując jednakże swój charakter i indywidualność.

Feerię barw cygańskich strojów, tradycyjną muzykę na żywo i radosny taniec można będzie podziwiać podczas festiwalu Międzynarodowego Dnia Romów w Krakowie, który potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia 2015 r. Głównym organizatorem festiwalu jest aktywnie działające Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” w Krakowie.
2015-07-30
  Bezpieczna i przyjazna szkoła - ogłoszenie wyników konkursu
Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki II otwartego konkursu ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Szczegóły dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.2015-07-30
  Rusza kampania „Dopalacze kradną życie”
Dopalacze kradną życie – to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas inauguracji kampanii, podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy - oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

- Początek lipca to tragiczny bilans zatruć dopalaczami, ale też bardzo intensywne działania Policji - 80 kg zabezpieczonych substancji i ponad 170 osób zatrzymanych.
2015-07-28
  Powstaną nowe domy Senior - WIGOR
Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. Wsparcie otrzyma 119 samorządów, z czego dziewięć w województwie małopolskim.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.