Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
2014-09-02
  MAPA TERENÓW ZALEWOWYCH W ZLEWNI SANU DOSTĘPNA W INTERNECIE
Na stronie internetowej Geoportalu jest już dostępna kolejna mapa pokazująca strefy zalewowe. W lipcu opublikowane zostało opracowanie dla zlewni Raby. Teraz również mieszkańcy dorzecza Sanu sprawdzą, czy dany teren jest zagrożony powodzią. Mapa będzie więc służyć także potencjalnym inwestorom.

Oprócz mapy aktualnie gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Sanu. Obszar ten obejmuje San, Wisłok oraz ich dopływy – w sumie ok. 16,8 tys. km kw.
2014-09-01
  PROMESY DLA MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDÓW
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do 28 sierpnia 2014 roku Małopolska otrzymała promesy w łącznej wysokości blisko 146 milionów złotych.

Z rezerwy celowej budżetu państwa obejmującej środki na usuwanie skutków powodzi dotychczas Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy 143 jednostkom samorządu terytorialnego.
2014-09-01
  75. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Dzisiaj przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. W krakowskich obchodach rocznicy wziął udział Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski.

W imieniu społeczności Krakowa i Małopolski przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej (na ul. Powiśle) oraz na cmentarzu Rakowickim pod pomnikiem Armii „Kraków”.
2014-09-01
  MAŁOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
Wojewoda małopolski Jerzy Miller wziął dzisiaj udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015 w Łącku.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego połączona była z otwarciem rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.
2014-08-22
  ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZBIORNIKA W TRZEBINI
Wczoraj, 21 sierpnia, Małopolski Urząd Wojewódzki odebrał dokumentację projektową dotyczącą zrekultywowania zbiorników odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Projekt pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie to ma na celu m.in. trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków – w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.