Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-05-17
  <b>OBCHODY TRZECIOMAJOWEGO ŚWIĘTA ZAINAUGUROWAŁA WYSTAWA</b>
W związku ze zbliżającą się 224 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na krakowskich Plantach na wysokości Pałacu Sztuki od dziś można oglądać okolicznościową wystawę przygotowaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Wystawę fotografii przedstawiających obchody Święta Narodowego 3 Maja można oglądać do 11 maja 2015 roku. Wystawę można oglądać na tyłach Pałacu Sztuki, na Plantach pomiędzy ulicami Szczepańską i św. Tomasza. Prezentowane zdjęcia pochodzą z zasobów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
2015-04-16
  <b>OSTATNIE DNI WYSTAWY „POLSKA ODNOWA” W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM</b>
Jeszcze tylko do 22 kwietnia br. można oglądać w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 wystawę „Polska OdNowa” przygotowaną w związku z 25. rocznicą powołania pierwszego od 1945 roku rządu z niekomunistycznym premierem na czele.

Ideą przyświecającą twórcom wystawy była chęć pokazania, jak wiele w ciągu 16 miesięcy istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego udało się osiągnąć. Stworzono fundamenty, które dały początek budowie wolnej i demokratycznej Polski.
2015-04-14
  LIDER BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
We wtorek, 14 kwietnia 2015 roku zainaugurowany został program „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego”. Projekt ma na celu poprawę standardów sanitarnych podmiotów prowadzących baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa małopolskiego.

W prezentacji programu uczestniczyli Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Michał Seweryn, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Marek Piwowarczyk, Kanclerz Loży, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club.
2015-04-08
  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ROMÓW
Międzynarodowy Dzień Romów, ustanowiony w 1971 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to doskonała okazja, aby dostrzec wielobarwność otaczających nas kultur, tradycji, narodowości, religii oraz tożsamości etnicznych.

Warto pamiętać, że Romowie to aktualnie najliczniejsza, a zarazem najbardziej różnorodna grupa etniczna w Europie. Ich obecność wzbogaca nasze wspólne dziedzictwo.
2015-04-07
  W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM TRWA KAMPANIA PROMUJĄCA UŻYWANIE JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Celem kampanii, realizowanej na zalecenie Rady Europy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jest promowanie języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w społeczeństwie polskim, a także zachęcenie użytkowników tych języków do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw. Działania promocyjne upowszechnią informacje na temat języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w całym społeczeństwie.

Materiały promocyjne (broszury, ulotki, konspekty lekcji) dotyczące wszystkich języków mniejszościowych zostały dostarczone do jednostek samorządu terytorialnego, marszałków, pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, szkół, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji społeczności posługującej się językiem regionalnym, kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pracodawców.