Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-05-25
  SPOTKANIE WOJEWODY Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W poniedziałek, 25 maja 2015 roku, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie wojewoda małopolski, Jerzy Miller, spotkał się z wójtami i burmistrzami województwa małopolskiego.

Pośród poruszonych podczas spotkania tematów były m.in. bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój infrastruktury lokalnej oraz walka z Barszczem Sosnowskiego. Ponadto zaprezentowane zostało podsumowanie dotyczące map zagrożenia powodziowego oraz wnioski z pokazu mobilnej ochrony przeciwpowodziowej, który miał miejsce 18 maja br. w Dobczycach.
2015-05-22
  KONKURS PLASTYCZNY „SŁUCHAMY MAMY. WIELOKULTUROWOŚĆ W NASZYM DOMU”
Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej oraz zbliżającego się Dnia Matki Małopolski Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs plastyczny, którego celem jest uświadamianie kulturowego bogactwa Małopolski.

Edukacja na rzecz wielokulturowości otwiera na odmienność narodową i etniczną oraz buduje integrację społeczną opartą na wspólnym dziedzictwie i podobnych tradycjach.
2015-05-18
  <b>POKAZ MOBILNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ</b>
Unikatowy pokaz mobilnej ochrony przeciwpowodziowej odbył się w poniedziałek, 18 maja br. w Dobczycach. Elementem pokazu była sztuczna fala powodziowa, dzięki której stworzone zostały warunki zbliżone do tych panujących podczas powodzi.

Pokaz miał charakter niepowtarzalny w skali kraju. Po raz pierwszy wytworzona została sztuczna fala powodziowa, dzięki której powstały warunki zbliżone do panujących podczas wezbrania. Dzięki temu uczestnicy ćwiczeń mogli sprawdzić skuteczność dostępnych na polskim rynku mobilnych urządzeń przeciwpowodziowych. Udział w pokazie wzięło 11 wiodących polskich producentów urządzeń służących mobilnej ochronie przeciwpowodziowej. Równolegle Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ćwiczenia będące odzwierciedleniem działań podejmowanych podczas powodzi dla ratowania życia ludności i ochrony mienia. Pokaz adresowany był między innymi do osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią (terenów zalewanych do wysokości 0,5 metra) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które w przyszłości mogłyby zdecydować się wykorzystywać urządzenia mobilnej ochrony w celu zabezpieczenia przed powodzią.
2015-05-15
  WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W piątek, 15 maja w Krakowie odbywały się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości połączone były z oddaniem do użytku wyremontowanej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie. Udział w obchodach wziął Jerzy Miller, wojewoda małopolski.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i korporacyjne strażakom i Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom i współpracownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonariusze PSP otrzymali także awanse na wyższe stopnie służbowe.

2015-05-14
  WICEPREMIER PIECHOCIŃSKI Z WIZYTĄ W KRAKOWIE
W czwartek, 14 maja 2015 roku, wicepremier Janusz Piechociński odwiedził Kraków. Głównym celem wizyty był udział w uroczystościach 70-lecia Politechniki Krakowskiej oraz spotkanie z małopolskimi władzami rządowymi i samorządowymi.

Podczas wizyty w stolicy Małopolski minister gospodarki spotkał się m.in. z wojewodą Jerzym Millerem, marszałkiem Markiem Sową oraz prezydentem Jackiem Majchrowskim.