Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-02-26
  DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM
Pracownicy Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto zapraszają Państwa na Dzień Otwarty w dniu 7 marca 2015 r. w godz. 9 do 13.
Będziecie Państwo mogli:
- złożyć zeznanie podatkowe i deklaracje,
- złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz otrzymać zaświadczenie,
-uzyskać informacje i pomoc w zakresie składania zeznań i deklaracji przez Internet,
- o godz. 9 odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie składania zeznań i deklaracji przez Internet (na Sali Obsługi Klienta)
- kasa urzędu czynna będzie w godz. 9 - 13.

2015-02-24
  NOWY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA. CO SIĘ ZMIENI?
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty
- Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
- Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.
2015-02-24
  NOWY DOWÓD OSOBISTY – W BANKU, NA POCZCIE I U NOTARIUSZA
Od 1 marca w nowym dowodzie osobistym nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich zamieszczanie w dowodzie osobistym nie jest konieczne. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było zmuszonych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania. Z nowego wzoru dowodu osobistego zniknie adres. Dzięki temu, przy zmianie meldunku, nie będzie trzeba każdorazowo wymieniać dokumentu tożsamości.
2015-02-18
  OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01, OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła podaje się do publicznej informacji co następuje:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udostępniły do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM oraz PROJEKT RAMOWEGO PLANU POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła, w ramach którego realizowany będzie Komponent 3 Górna Wisła.
2015-02-16
  NOWE PROJEKTY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
W dniach 11-13 lutego 2015 r. przebywała w Krakowie delegacja złożona z przedstawicieli Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wizyta związana była z przygotowaniami nowych projektów ochrony przeciwpowodziowej, planowanych do realizacji na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które będą finansowane przy udziale ww. banków.