Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
2014-10-31
 
Wojewoda Małopolski rozstrzygnął ogłoszony 3 października br. otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Szczegóły dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
2014-10-30
  UROCZYSTY POGRZEB NA CMENTARZU WOJENNYM „GLINNIK” W KRAKOWIE - PRZEGORZAŁACH
W środę, 29 października na cmentarzu wojennym tzw. „Glinniku” w Krakowie – Przegorzałach uroczyście złożono we wspólnej mogile szczątki 66 ofiar zbrodni okupanta niemieckiego dokonanych w latach 1939-1944.

Na terenie tzw. „Glinnika” pochowana jest nieznana liczba osób, które zostały rozstrzelane przez okupanta niemieckiego w latach 1939 - 1944. Zespół badawczy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odnalazł szczątki 66 ofiar.
2014-10-27
  GUBERNATOR GENERALNY KANADY W MAŁOPOLSCE
Oficjalną wizytę w Polsce złożył gubernator generalny Kanady prof. David Johnston. Delegacja w sobotę 25 października przebywała w Krakowie, zaś w niedzielę 26 października zwiedziła Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz.

W trakcie wizyty w Krakowie prof. David Johnston spotkał się z władzami Akademii Górniczo-Hutniczej i wziął udział w debacie zatytułowanej „Energy + Innovation. Key for a sustainable future”. W spotkaniu uczestniczył wojewoda małopolski Jerzy Miller.
2014-10-26
  JULIA HARTWIG LAUREATKĄ NAGRODY POETYCKIEJ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
W sobotę 25 października odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Tegoroczną laureatką została Julia Hartwig za tom „Zapisane”. W ceremonii uczestniczył wojewoda małopolski, Jerzy Miller.

Nagroda została ustanowiona na mocy testamentu Wisławy Szymborskiej. W tym roku Kapituła pod przewodnictwem Adama Pomorskiego przyznała ją po raz drugi.
2014-10-24
  NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE W KRAKOWIE
Włodzimierz Karpiński podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie akt założycielski spółki celowej Nowe Centrum Administracyjne. Jej prezesem przez pierwszy rok będzie Tomasz Turaj.

Zadaniem spółki będzie pozyskanie funduszy i przeprowadzenie kompleksowej renowacji zabytkowych budynków Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira. W ten sposób powstanie jedno miejsce, w którym będą funkcjonować wszystkie służby zespolone podległe wojewodzie małopolskiemu.