Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
close
2014-04-17
  NOWE TERENY DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland podpisali list intencyjny w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się obecnie we władaniu ArcelorMittal Poland. Sygnatariusze deklarują chęć współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej tych terenów w sposób przyjazny mieszkańcom i zgodny z planami rozwoju miasta i regionu.

- Deklaracja ArcelorMittal Poland dotycząca terenów niewykorzystywanych obecnie przez spółkę otworzyła przed Skarbem Państwa i Krakowem nowe możliwości – powiedział Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.
2014-04-16
  PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ – SEMINARIUM
W środę, 16 kwietnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne seminarium organizowane w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Udział w seminarium wziął Pełnomocnik Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, Jerzy Miller.

Tematem seminarium był „Sposób wyboru wariantu inwestycji minimalizujących ryzyko powodziowe w zlewni”. W ramach Programu realizowane są wielowariantowe koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni ośmiu głównych dopływów Wisły (Raba, San z Wisłokiem, Soła, Skawa, Dunajec, Nida, Czarna Staszowska, Wisłoka).

2014-04-16
  ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - WYSTAWA
W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na krakowskich Plantach na wysokości Pałacu Sztuki stanęła wystawa przygotowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Prezentowane zdjęcia pokazują przebieg uroczystości oraz wydarzeń towarzyszących obchodom święta 3 Maja w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Historyczne fotografie zostały zestawione ze zdjęciami zrobionymi podczas obchodów w ciągu kilku ostatnich lat – przedstawiającymi sportowe gry i zabawy na Błoniach, defiladę wojskową na Rynku Głównym oraz patriotyczne śpiewanie podczas Lekcji Piosenki na Małym Rynku.

Wystawę będzie można oglądać do 9 maja 2014 roku.
2014-04-15
  RACJONALNA GOSPODARKA NAWOZAMI
W ramach działań prośrodowiskowych i koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa, promowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzona jest ogólnokrajowa kampania informacyjna „Racjonalna gospodarka nawozami”.

Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat racjonalnego gospodarowania nawozami TUTAJ
2014-04-14
  BIURA PASZPORTOWE W WIELKI PIĄTEK
Informujemy, że w Wielki Piątek, 18 kwietnia, biura paszportowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu czynne są od godz. 8 do godz. 15.