Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
2014-08-22
  ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZBIORNIKA W TRZEBINI
Wczoraj, 21 sierpnia, Małopolski Urząd Wojewódzki odebrał dokumentację projektową dotyczącą zrekultywowania zbiorników odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Projekt pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie to ma na celu m.in. trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków – w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
2014-08-22
  KARTA DUŻEJ RODZINY MA NOWYCH PARTNERÓW
22 sierpnia 2014 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyło się podpisanie umów z nowymi partnerami Karty Dużej Rodziny, w którym uczestniczyli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Stolica Małopolski jest jednym z pierwszy miast, które wspiera inicjatywę "Karty Dużej Rodziny 3+".

Przedstawiciele najwyższych władz rządowych i samorządowych wspólnie przyznali, że dzieci są naszą inwestycją, dzięki której możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Podczas uroczystości do grona partnerów, nazwanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Rodziną Karty Dużej Rodziny”, dołączyło wiele małopolskich firm oraz instytucji publicznych, które przygotowały specjalne zniżki, dzięki którym rodziny wielodzietne mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przystępując do programu partnerzy zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
2014-08-14
  PRAWIE 22 MILIONY ZŁ DLA MAŁOPOLSKI
Małopolskie samorządy otrzymają 21 640 000,00 zł na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, które wystąpiły w 2014 roku i były skutkiem zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy na środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

Promesy te otrzymało łącznie 25 jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 59 zadań – przede wszystkim na remonty i odbudowę dróg, mostów oraz przepustów. Wśród inwestycji są także remonty ujęć wody oraz budynków użyteczności publicznej.
2014-08-14
  ZAKOŃCZONO PRACE PROJEKTOWE NAD REKULTYWACJĄ ZBIORNIKA W TRZEBINI
Efektem inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych (Fundusz Spójności) i krajowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie między innymi zrekultywowanie zbiornika o powierzchni 10,5 ha, co przełoży się na oddziaływanie na sąsiednie tereny. Wpłynie to pośrednio na poprawę warunków życia mieszkańców sąsiednich terenów.

Celem projektu Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini jest trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków (w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych) oraz doprowadzenie do rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenów zieleni.
2014-08-11
  <b>WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI POSZKODOWANYCH W ULEWACH</b>
W poniedziałek (11 sierpnia 2014) Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe na pomoc socjalną gminom, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Jednocześnie Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wystąpił do ministrów obrony oraz gospodarki z wnioskiem o budowę mostów.

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dzisiaj środki finansowe w wysokości 971 tys. zł na pomoc socjalną dla gmin, których mieszkańcy ponieśli straty w wyniku sierpniowych burz i intensywnych opadów.