Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
2014-07-28
  <b>614. ROCZNICA WYKŁADU W ODNOWIONEJ AKADEMII KRAKOWSKIEJ</b>
Jerzy Miller, wojewoda małopolski wziął udział w tradycyjnym Śniadaniu Profesorskim organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. Śniadania takie urządzane są tradycyjnie w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 r. przywileju odnowienia Uniwersytetu.

2014-07-28
  NIE 40 TYSIĘCY, A TYLKO KILKASET ZŁOTYCH
Niektórzy przedsiębiorcy są przerażeni, że nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług za stwierdzone uchybienia spowoduje płacenie kar pieniężnych rzędu 20 i 40 tys. zł. Jak wyjaśnia Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, są to jednak wartości maksymalne, które przy zachowaniu choćby minimum rozsądku i staranności będą funkcjonować tylko na papierze.

To prawda, że ustawodawca w tych przypadkach przewidział likwidację nakładania grzywien w formie mandatu karnego, a jednocześnie zobowiązał wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej do wymierzania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych.
2014-07-24
  <b>ODZNACZENIA DLA MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW</b>
Podczas spotkania z okazji Święta Policji małopolscy funkcjonariusze otrzymali srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji Wojciecha Olbrysia oraz wojewody małopolskiego Jerzego Millera.
2014-07-24
  OPIEKUNKA MIEJSCA PAMIĘCI
Małopolski Urząd Wojewódzki wspiera opiekę miejsc pamięci w Małopolsce. Jedno z takich miejsc – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej – znajduje się we wsi Nieprześnia. Przedstawiciele naszego urzędu spotkali się z panią Ireną Saławą, która z własnej inicjatywy od lat opiekuje się grobami.

Pani Irena troszczy się zarówno o stan techniczny cmentarza, jak i o to, aby przetrwała pamięć o tym ważnym miejscu. Dzięki jej zaangażowaniu udało się nie tylko zainicjować wiele prac renowacyjnych, ale także włączyć w nie kolejne osoby.
2014-07-24
  PRAWO DO REKOMPENSATY ZA NIERUCHOMOŚCI
Jeszcze do 27 sierpnia 2014 r. właściciele nieruchomości bądź ich spadkobiercy mogą składać wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Do dnia 27 sierpnia 2014 r. zainteresowane osoby (właściciele nieruchomości bądź ich spadkobiercy) mogą składać wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP.