Zdrowie Publiczne


  • Informacja dla pacjentów chorujących na cukrzycę, dotycząca ryzyka zachorowania i sposobów postępowania przy infekcji koronawirusem, opracowana przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

  • Zadania ze Zdrowia Publicznego

  • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

  • Międzynarodowa Kampania „Nursing Now” Polska

  • Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

  • Deklaracja 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą

wstecz    do góry     drukuj