Doskonalenie kadr medycznych


  • KOMUNIKAT W SPRAWIE SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMKPM)

  • INFORMACJE OGÓLNE

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE FARMACEUTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  • ROZWÓJ KSZTAŁCENIA SPECJALIZACYJNEGO LEKARZY W DZIEDZINACH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB EPIDEMIOLOGICZNO-DEMOGRAFICZNYCH KRAJU

  • KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY W RAMACH SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGOwstecz    do góry     drukuj