Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Rejestr zbiorów danych

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Doskonalenie kadr medycznych


  • INFORMACJE OGÓLNE

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE FARMACEUTÓW

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH

  • WSPARCIE SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POPRZEZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE LEKARZY, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

  • DOSKONALENIE ZAWODOWE RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

  • KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY W RAMACH SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

  • ZATWIERDZANIE PROGRAMU KURSU W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY