Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach MedycznychW związku z epidemią COVID-19 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
zawiesza działalność do odwołania.
W związku z powyższym wszystkie posiedzenia majowe zostają odwołane.
O nowych terminach zostaną Państwo zawiadomieni pisemnie.


Jednocześnie informujemy, że kontakt z biurem Komisji jest możliwy drogą:

  • telefoniczną pod numerem (12) 448-10-21, (12) 448-10-22 lub (12) 392-12-18.
  • mailową na adres: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
  • korespondencyjną - wnioski można składać na adres:
    Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
    Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
    ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Informuje się o treści art. 67c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym „Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta”.

Mając powyższe na względzie, zawiadamia się, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, na czas trwania stanu epidemii NIE ULEGŁY zawieszeniu wskazane wyżej terminy związane ze złożeniem wniosku do wojewódzkiej komisji.wstecz    do góry     drukuj