Naczelny Lekarz Uzdrowiska


Z dniem 1 stycznia 2019 roku Wojewoda Małopolski, działając w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.), powołał Pana lek. med. Artura Szatkowskiego na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowisk zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Obowiązki związane z pełnieniem funkcji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska zostały określone w ww. ustawie oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, w tym w rozporządzeniu z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. nr 161, poz. 976) i rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. nr 47, poz. 346, z późn. zm.).

Dane teleadresowe Naczelnego Lekarza Uzdrowiska:
Sanatorium OSW Lwigród sp. z o.o.
ul. Park Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój
pok. 210 C
tel. 664-445-719 lub 12 392-12-95
e-mail: ASzatkowski@malopolska.uw.gov.pl

Adres korespondencyjny Naczelnego Lekarza Uzdrowiska:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Lub

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

Naczelny Lekarz Uzdrowiska przyjmuje osobiście:
- w sprawie skarg i wniosków - w Sanatorium OSW Lwigród sp. z o.o., adres 33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Park Nitribitta 6 w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 14:00-15:00, pok. 210 C.
- w innych sprawach z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego - w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailowo.

wstecz    do góry     drukuj