Naczelny Lekarz Uzdrowiska


Obowiązki związane z pełnieniem funkcji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska zostały określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, w tym w rozporządzeniu z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. nr 161, poz. 976) i rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. nr 47, poz. 346, z późn. zm.).

Adres korespondencyjny:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

wstecz    do góry     drukuj