Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Rejestr zbiorów danych

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Wpisu do prowadzonego przez wojewodę rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się na okres 3 lat, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo na wniosek prowadzącego ośrodek.

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMACJE