Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Wpisu do prowadzonego przez wojewodę rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się na okres 3 lat, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo na wniosek prowadzącego ośrodek.

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMACJE