Miejsca obsługi w sprawie obywatelstwa polskiegoWznowienie obsługi klienta
w sprawach obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie częściowo wznawia obsługę klienta m. in. w sprawach dotyczących nabycia obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich.

 1. W budynku będą obsługiwani wyłącznie klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: +48 516 248 343
 2. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na sali obsługi (ul. św. Sebastiana 9) będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
  Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
 3. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów).
  Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania (do ewentualnego uzupełnienia wniosku).
 4. Składane wnioski powinny być kompletne wraz z dowodem uregulowania opłaty skarbowej.
  Aby ograniczyć czas obsługi prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu załączników (lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl

W trosce o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.
Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Informacje udzielane są telefonicznie, pod następującymi numerami:
Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - tel. 12 448 3 406; 12 448 3 409
Uznanie za obywatela polskiego: 12 448 3 411, 12 448 3 408, 12 448 3 420
Nadanie obywatelstwa polskiego: 12 448 3 413
Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 448 3 407

Informacje będzie można uzyskać również pod numerami telefonów:
12 448 3 410
Zapytania można kierować także na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka

NOWA SIEDZIBA
Kraków, ul. św. Sebastiana 9
Punkt obsługi - sala wydawania paszportów boks nr 1

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek – piątek: 8:00 – 14:00lokalizacja nowej siedziby - mapa

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka
Kraków, ul. św. Sebastiana 9
Punkt obsługi - sala wydawania paszportów boks nr 1


Adres do korespondencji
ul.św. Sebastiana 9 31-049 Kraków

Placówki zamiejscowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i w Tarnowie nie prowadzą obsługi mieszkańców w sprawie obywatelstwa polskiego.wstecz    do góry     drukuj