Wydział Polityki Społecznej


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówDyrektor: Jacek KOWALCZYK

I Zastępca Dyrektora: Małgorzata LECHOWICZ

II Zastępca Dyrektora: Ewa PODŁĘCKA


SEKRETARIAT

V piętro, pok. 591
tel. 12 39 21 591
fax 12 39 21 424

e-mail:

 • ODDZIAŁ DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 • ODDZIAŁ SPRAW BUDŻETU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ODDZIAŁ POMOCY STACJONARNEJ

 • ODDZIAŁ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I POLITYKI PRORODZINNEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW POMOCY RODZINIE I ORGANIZACJI

 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

 • ODDZIAŁ DO SPRAW RYNKU PRACY

 • ODDZIAŁ NADZORU W OCHRONIE ZDROWIA

 • WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • ODDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

wstecz    do góry     drukuj