Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Rejestr zbiorów danych

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
IV piętroDyrektor: Marek RUT

Zastępca Dyrektora: Janusz JANKOWSKI


SEKRETARIAT

IV piętro, pok. 461
tel. 12 39 21 487
fax 12 39 21 969
e-mail:

  • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  • CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

  • ODDZIAŁ PLANOWANIA CYWILNEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

  • ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

  • ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI I NADZORU

  • ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWYM SĄCZU

  • ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOWIE