Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych w Trzebini
2015-10-29
W czwartek, 29 października w Trzebini odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. W konferencji udział wzięła m.in. Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem projektu było trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków oraz doprowadzenie do rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowania terenów zielonych.

Projekt był współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa II: "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi", Działanie 2.2: "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich". Wartość umowy na realizację projektu wyniosła 14.897.032,68 zł.

Więcej o projekcie Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.
Trzebinia Górka fotoDSC_6410DSC_6411
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj