Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
dr inż. arch. Jan Janczykowski
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 42 61 010, 12 42 61 011, 12 42 64 100, 12 42 64 101
e-mail:

Link do strony: http://www.wuoz.malopolska.pl/