Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Numer 112

Strefa zalewowa

Flickr YouTube

RSO

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

Integracja cudzoziemców

Rejestr zbiorów danych

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Cmentarz wojenny „Glinnik”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
dr inż. arch. Jan Janczykowski
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 42 61 010, 12 42 61 011, 12 42 64 100, 12 42 64 101
e-mail:

Link do strony: http://www.wuoz.malopolska.pl/