Chodniki dla Nowej Huty coraz bliżej
2017-04-27
Był to krok dobry, choć niekonieczny. Można było od razu przystępować do działania – od razu wdrażać program „Nowa Huta dziś”. Krakowscy radni zdecydowali jednak inaczej. Na wczorajszej sesji poddali pod głosowanie zmienioną uchwałę przyjmującą ten program.

- To dobrze, że radni pochylili się nad swoją uchwałą i wyeliminowali z niej nieścisłości, które popełnili. Żałuję, że dalej czekamy na uruchomienie programu „Nowa Huta dziś”, choć oczywiście bardzo ważne jest też uporządkowanie tych kilku kwestii formalnych, na które zwróciłem uwagę Rady Miasta. Mam nadzieję, że samorząd jak najszybciej przejdzie do realizacji swoich zadań. Ja ze swej strony – jako organ nadzoru – dołożyłem wszelkich starań, aby nikt nie podważył uchwały w sprawie „Nowej Huty dziś” ze względu na prawne nieścisłości – komentuje wojewoda małopolski Józef Pilch wczorajsze głosowanie na sesji Rady Miasta Krakowa.

Przypomnijmy. Wojewoda Małopolski oceniał uchwałę nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!” wyłącznie z punktu widzenia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Postępowanie nadzorcze wojewody nie odnosiło się ani do finansowania, ani do kształtu programu „Nowa Huta dziś!”. Obejmowało wyłącznie kwestie formalne.

W wyniku tejże oceny Wojewoda Małopolski stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, by program był wdrażany. Swym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda „wyeliminował” (unieważnił) zapisy, które budziły największe zastrzeżenia formalne:
- to, że w przedmiotowej uchwale programowi „Nowa Huta dziś” nadano rangę prawa miejscowego;
- zapis dotyczący kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta w zakresie zwoływania spotkań konsultacyjnych;
- terminy wskazane w uchwale (jeżeli Rada Miasta podejmuje uchwałę 15 lutego 2017 roku, to Prezydent Miasta Krakowa nie może zrealizować określonego w uchwale zadania do 15 lutego).

Takie działanie Wojewody uporządkowało uchwałę – usunęło z niej błędy prawne. Radni z tak uporządkowaną uchwałą mogli zatem od razu przystąpić do działania. Wybrali jednak inny krok – postanowili przedstawić na sesji zmienioną uchwałę. Nie było to potrzebne, choć pokazuje, że radni uwzględnili w swym działaniu głos Wojewody i jego uwagi dotyczące kwestii formalnych.

- Do pracy zatem! – wzywa wojewoda Józef Pilch. – Mam nadzieję, że efekty działań radnych zobaczymy jak najszybciej. Wszyscy przecież czekamy na lepsze chodniki w Nowej Hucie – dodaje.
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj