Zakaz noszenia, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych podczas ŚDM
2016-07-21
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 25 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zakaz nie dotyczy:
1) używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu,
2) używania wyrobów pirotechnicznych w czasie imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, na których przeprowadzenie ich organizatorzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz został wprowadzony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
urzad6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj