Wojewoda spotkał się z przedstawicielami samorządów
2015-08-25
Po raz kolejny odbyło się dzisiaj spotkanie wojewody Jerzego Millera z wójtami i burmistrzami z Małopolski. Forum to ułatwia wymianę informacji pomiędzy administracją rządową a samorządową. Jak zwykle dyskutowano o sprawach dla mieszkańców całego województwa najważniejszych.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownicy małopolskich służb i inspekcji podległych wojewodzie.

Realizację „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w 2015 roku oraz założenia „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” omówił Stanisław Siemek, dyrektor Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyrektor przedstawił również informacje dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2015 r. oraz szacowania strat w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Tematem prezentacji Stanisława Siemka były także formy pomocy poszkodowanym.

W czasie spotkanie podsumowano również realizację programu „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”, który będzie realizowany do 2018 roku. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 90% kosztów. Termin składania wniosków w 2015 roku upływa 31 sierpnia.

O problemie starzenia się społeczeństwa mówił gość specjalny, prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawiła z kolei wystąpienie „Pomagać potrzebującym. Współdziałanie na rzecz seniorów”.

Równie istotne kwestie omówili przedstawiciele służb i inspekcji tworzących rządową administrację zespoloną w województwie. Paweł Ciećko – małopolski inspektor ochrony środowiska – zaprezentował problem jakości powietrza i czystości wód powierzchniowych w województwie małopolskim. Danuta Paluch – małopolski inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – przedstawiła natomiast realizację zadania dotyczącego bazy danych „Ewidencja miejscowości, ulic i adresów”. Z kolei Michał Seweryn – małopolski inspektor sanitarny – przybliżył zebranym projekt „Lider bezpieczeństwa sanitarnego”.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się Nowym Centrum Administracyjnym przy ulicy Ujastek 1, czyli w nowej lokalizacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
jst 2015-08-25
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj