Jak uzyskać pomoc
2015-07-21
W związku ze stratami wywołanymi przez intensywne wichury oraz deszcze Małopolski Urząd Wojewódzki przypomina, że każdy poszkodowany może zwrócić się z wnioskiem o pomoc.

Poszkodowani mogą udać się do właściwego dla danej gminy ośrodka pomocy społecznej i złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc jest przewidziana na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Poszkodowani mieszkańcy mogą uzyskać pomoc finansową w formie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej w kwocie do 6 tysięcy złotych. O pomoc na remont może się ubiegać właściciel lub posiadacz nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, który poniósł straty.

Pomoc przysługuje w związku ze stratami poniesionymi w budynkach/lokalach mieszkalnych. Ze środków przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej nie przysługuje pomoc na remont budynków gospodarczych czy naprawy uszkodzeń powstałych na posesji np. ogrodzenia.
zerwany dach
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj