POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
2015-03-30
26 marca 2015 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie, któremu przewodniczył Pan Wojciech Szczepanik, Wicewojewoda Małopolski. Spotkanie poświęcone zostało Regionalnemu Planowi Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015 oraz sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim.

Na prośbę przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego, Pani Grażyny Gaj posiedzenie WKDS odbyło się pod nazwą Wojewódzkiego Porozumienia Rozwiązywania Problemów w Małopolsce.

Prezentacje na temat wyżej wymienionych zagadnień przedstawili: Pani Monika Wadowska, Zespół Strategii Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie („Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015”) oraz Pani Halina Zarotyńska, Przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych („Ocena zasobów kadrowych na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”) i Pan Stanisław Łukasik, Przewodniczący Rady Okręgowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie („Ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Małopolsce”).

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której oprócz członków Komisji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Posłanka na Sejm RP, Pani Lidia Gądek. Następne posiedzenie WKDS będzie miało miejsce w maju 2015 roku. Tematem wiodącym spotkania będzie struktura własności szkół w Małopolsce oraz przyszłość szkolnictwa zawodowego.
WKDS 2015-03-26 001WKDS 2015-03-26 002WKDS 2015-03-26 003
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj