PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – INFORMACJA DLA PACJENTÓW
2015-01-05
Od 1 styczna 2015 r. opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Małopolsce zabezpieczać będą placówki mające umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli gabinet lekarza rodzinnego nie będzie czynny, pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarza w innej przychodni lub z pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym bądź szpitalnej izbie przyjęć. Do dyspozycji pacjentów są również ambulatoria nocnej i świątecznej opieki działające od godz.18.00, a w dni wolne od pracy – całodobowo.

Zarówno do szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak i izb przyjęć czy ambulatoriów nie obowiązuje rejonizacja.

Każdy ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza pierwszego kontaktu bezpłatnie trzy razy w roku. W tym celu wystarczy złożyć nową deklarację w wybranej przychodni. Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania kopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta.

Na pytania dotyczące placówek medycznych, w których pacjenci uzyskają pomoc lekarza POZ, odpowiada bezpłatna i całodobowa infolinia Małopolskiego Oddziału NFZ – numer telefonu: 800 007 797. Infolinia ta jest czynna od 1 stycznia 2015 roku.

Wykaz placówek, w których pacjenci mogą korzystać z opieki lekarza w ramach ubezpieczenia – 5.01.2015

Wykaz placówek, które nie realizują świadczeń POZ w ramach umowy z NFZ – 5.01.2015

Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć w Małopolsce

Wykaz ambulatoriów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wzór deklaracji wyboru lekarza POZ

www.nfz-krakow.pl

MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj