UROCZYSTY POGRZEB NA CMENTARZU WOJENNYM „GLINNIK” W KRAKOWIE - PRZEGORZAŁACH
2014-10-30
W środę, 29 października na cmentarzu wojennym tzw. „Glinniku” w Krakowie – Przegorzałach uroczyście złożono we wspólnej mogile szczątki 66 ofiar zbrodni okupanta niemieckiego dokonanych w latach 1939-1944.

Na terenie tzw. „Glinnika” pochowana jest nieznana liczba osób, które zostały rozstrzelane przez okupanta niemieckiego w latach 1939 - 1944. Zespół badawczy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odnalazł szczątki 66 ofiar.
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wspólnie z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa podjęli decyzję, że wydobyte szczątki znalezionych ciał zostaną pochowane we wspólnej mogile usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego od 1967 r. pomnika.

W 2015 roku, równocześnie z kontynuację prac badawczych, planuje się remont pomnika oraz wykonanie nowej aranżacji architektonicznej jego najbliższego otoczenia. Odnalezione szczątki kolejnych ofiar zostaną złożone w drugiej mogile przy pomniku. Jeśli przewidziane na przyszły rok działania pozwolą zakończyć prace poszukiwawczo ekshumacyjne, tworzenie cmentarza wojennego na Glinniku zostanie uroczyście zakończone.

Aby umożliwić identyfikację osób zamordowanych przez okupanta niemieckiego na terenie tzw. Glinnika, podczas prac ekshumacyjnych zabezpieczony został materiał biologiczny niezbędny do utworzenia dowodowej bazy genetycznej. Mając na względzie pamięć ofiar i dążąc do ograniczenia ich porażającej bezimienności, będącej jednym z przejawów zaprzeczenia człowieczeństwa pomordowanych, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie współpracować będzie z Instytutem Ekspertyz Sadowych w Krakowie przy tworzeniu bazy materiału porównawczego, które rozpocznie się jeszcze w tym roku. Działania te będą ściśle związane z powstającą Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów. Członkowie rodzin osób, co do których istnieje prawdopodobieństwo pochówku na terenie Glinnika, będą mogli nieodpłatnie przekazywać materiał DNA w Instytucie Ekspertyz Sądowych.

Instytut Pamięci Narodowej z kolei przygotowuje listę osób, które ze znacznym prawdopodobieństwem straciły życie i zostały pochowane na terenie Glinnika. Lista ta będzie uzupełniana w miarę postępów w prowadzonym przez IPN śledztwie będącym kontynuacją postępowania prowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Postępowanie to dotyczy zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości a polegającą na egzekucjach Polaków dokonanych na terenie "Glinnika" przez funkcjonariuszy niemieckiego okupanta. Celem tego postępowania, oprócz ustalenia sprawców oraz okoliczności zbrodni, jest ustalenie tożsamości ofiar, także w oparciu o badania genetyczne szczątków wydobytych w toku opisanych wcześniej prac ekshumacyjnych. Kryminalistyczne badania porównawczo-identyfikacyjne objęły także przedmioty zabezpieczone w toku ekshumacji. Uzyskanie opinii kryminalistycznych w powiązaniu z zebranymi dotychczas dowodami pozwoli na zakończenie śledztwa w tej sprawie.

Więcej zdjęć
Glinnik 29.10.2014 03Glinnik 29.10.2014 02Glinnik 29.10.2014 01
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj