ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSCA PAMIĘCI DLA PANI IRENY SAŁAWY
2014-09-05
Pani Irena Saława od lat z własnej inicjatywy opiekuje się cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, który znajduje się we wsi Nieprześnia. Na wniosek wojewody małopolskiego Jerzego Millera Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała Pani Irenie Złoty Medal Opiekuna Miejsca Pamięci.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się wczoraj w Zespole Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich (gmina Bochnia). Odznaczenie wręczyła Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

W ten sposób uhonorowane zostały wieloletnie starania Pani Ireny Saławy o to, aby przetrwała pamięć o żołnierzach spoczywających na cmentarzu w Nieprześni.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej jest nadawany osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Medal jest przyznawany m.in. na wniosek Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie jest Jerzy Miller.

ZDJĘCIA
Zloty Medal pani Ireny Salawy 01Zloty Medal pani Ireny Salawy 02Zloty Medal pani Ireny Salawy 03
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj