18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
2014-07-14
Nowa ustawa opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi, zwiększa dostępność obywateli do informacji o prowadzonych zbiórkach publicznych, w tym kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Najistotniejsze z wprowadzonych zmian dotyczą:

- Braku urzędowej zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu www.zbiorki.gov.pl;

- Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy z użyciem profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej (papierowej);

Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny "profil zaufany" czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu www.ePUAP.gov.pl.

- Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms'ów) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;

- Od 18 lipca 2014 r. na ogólnopolskim portalu www.zbiorki.gov.pl będą publikowane również sprawozdania;

- Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

- Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – zbiórki te będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa został opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o nowych zasadach zbiórek można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji : http://mac.gov.pl/zbiorki
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj