NOWI OBYWATELE
2014-05-03
Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył akty nabycia obywatelstwa polskiego 12 osobom, w tym 3 dzieci, pochodzącym m.in. z Armenii, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, a także z Brazylii. Uroczystość odbyła się podczas krakowskich obchodów Święta Narodowego 3 Maja, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą. Osoby które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, stałego pobytu, lub pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadać stabilne i regularne źródło dochodu oraz udokumentować znajomości języka polskiego.

Wśród osób, które nabyły obywatelstwo polskie, są m.in. Pan Dawid Charles Prosper SINCHOLLE z Francji W 2006 r. przyjechał do Polski. 13 lutego 2010 r. zawarł związek małżeński z obywatelką Polski. Jest zatrudniony na stanowisku głównego dyrektora w Oddziale Valeo Lighting Systems ,,VALEO Autosystemy” Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie. Ma córkę Emmę Madeleine, urodzoną w 2012 r. w Krakowie. Mieszka w Krakowie. Pani Maria Cristina FRIAS DEL ARCO z Brazylii Przed przybyciem do Polskie mieszkała w m. Catanduva w Brazylii. Przyjechała do Polski w 1999 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Dzieło Maryi” – Gałąź Żeńska, z którym nadal jest związana. Państwo Gohar KHACHATRYAN i Karen KGACHATRYAN z Armenii Pani Gohar Khachatryan przybyła do polski w latach 90. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Autorka wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach w Polsce jak i zagranicą. Aktywna działaczka na rzecz integracji społeczności ormiańskiej w Polsce Od 2007 r. jest członkiem zarządu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Pani Gohar Khachatryan jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pan Karen Khachatryan przyjechał do Polski w 1989 r. W 1993 r. Ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie rozpoczął pracę na obecnym Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie jest zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego. W 2002 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie obronił doktorat pod tytułem „Nowe luminofory pirazolochinolowe na potrzeby optoelektroniki”. Podobnie jak żona, jest autorem wielu publikacji naukowych. Mają dwójkę dzieci. Mieszkają w podkrakowskich Balicach. Pani Lusine KHACHATRYAN z Armenii Urodzona w 1993 r. w Frankfurcie, córka Karena i Gohar Khachatryan. Jest studentką trzeciego roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani Lusine Khachatryan otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Ignat TIMAR z Rumunii Urodzony w 1976 r. w miejscowość Bistrita region Transylwania. Do Polski przyjechał jako młody chłopak na początku lat 90. W Krakowie ukończył liceum oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Współpracował z Konsulatem Honorowym w Katowicach, brał udział w misjach ekonomiczny zarówno w Polsce jak i w Rumunii. Od 2009 r. jest prezesem Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie. Obecnie jest zatrudniony w firmie PLATINET S.A. na stanowisku Export Manager na Rumunie i Mołdawie. Mieszka w Krakowie, jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Więcej zdjęć
Obywatelstwo_2014_1Obywatelstwo_2014_2Obywatelstwo_2014_3Obywatelstwo_2014_4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj