POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
2013-12-18
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim we wtorek, 17 grudnia odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie. Przewodniczył mu Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski. Spotkanie poświęcone zostało problematyce ochrony zdrowia oraz projektowi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Prezentacje na temat wyżej wymienionych zagadnień przedstawili: Katarzyna Makowiecka, główny specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, („Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych”); Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Aneta Gil z Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, („Działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”) oraz Jacek Woźniak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, („Małopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020”).

Następne posiedzenie WKDS będzie miało miejsce 28 stycznia 2014 roku. Tematami wiodącymi spotkania będą bezrobocie wśród młodych ludzi oraz projekty prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – bon szkoleniowy i krajowe ramy kwalifikacji.

Posiedzenie plenarne poprzedziło spotkanie prezydium Komisji, na którym wypracowany został wstępny plan pracy na rok 2014. Zaplanowane zostały cztery posiedzenia plenarne (styczeń, kwiecień, czerwiec i październik), które dotyczyć będą: bezrobocia wśród młodych ludzi, polityki prorodzinnej, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz problemu wykluczenia społecznego i pomocy socjalnej.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj