KONKURS MALUCH – DRUGA EDYCJA
2013-08-09
Minister Pracy i Polityki Społecznej 19 lipca 2013 roku ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) polegające na:

- zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

- organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

Zgodnie z warunkami konkursowymi o dotację mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej i które organizują pracę i zatrudniają dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Oferty w formie pisemnej należy przesyłać do 13 sierpnia 2013 roku na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka), a także w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do wiadomości na adres e-mail: dorz1@malopolska.uw.gov.pl.

Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.mpips.gov.pl.

Informacji w sprawie udzielają pracownicy Oddziału Integracji Społecznej i Polityki Prorodzinnej Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, nr telefonu 12 39 21 563 oraz 12 39 21 560.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj