MAŁOPOLSKA ODBUDOWUJE PO KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH
2012-10-03
Prawie 268 milionów złotych przyznano w tym roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz region w tym roku i w latach poprzednich. Do tej pory udało się już m.in.: odbudować lub wyremontować ponad 590 km dróg, 29 mostów i 31 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną. Prace cały czas trwają – gminy mają czas do końca roku na ich zakończenie.

Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

W roku 2012 małopolskie samorządy uzyskały promesy na kwotę 221 mln 576 tys. zł.
Do tej pory wypłacono samorządom ponad 94,5 mln zł.
Udało się wyremontować lub odbudować m.in.:

- 519,540 km dróg, w tym 438,747 km gminnych, 76,384 km powiatowych i 4,409 dróg wojewódzkich,
- 27 mostów, w tym 23 gminne, 2 powiatowe i 2 wojewódzkie,
- 30 przepustów, w tym 22 gminne, 2 powiatowe i 6 wojewódzkich,
- 5 kładek,
- 0,760 km sieci kanalizacji sanitarnej,
1,865 km sieci kanalizacji deszczowej,
- 3 obiekty sieci wodociągowej.

30 mln 326 tys. zł Małopolska otrzymała w tym roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te trafiły do 12 samorządów (5 gmin i 7 powiatów), które zrealizowały 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty). Dzięki pieniądzom unijnym wyremontowano lub odbudowano m.in.:

- 73,637 km dróg, w tym 22,445 km gminnych i 51,192 km powiatowych,
- 2 mosty powiatowe,
- 1 przepust.

W ramach projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” przyznano Małopolsce promesy na ponad 16,5 mln zł na realizację 41 zadań dla 19 samorządów (11 gmin, 7 powiatów oraz samorządu województwa małopolskiego). Prace przy pozostałych odbudowach i remontach dobiegają końca. Na zakończenie wszystkich prac samorządy mają czas do końca roku.
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj