OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
2012-07-19
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne seminarium dotyczące „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”. Na spotkaniu zaprezentowano najlepsze praktyki stosowane na świecie w aspekcie zabezpieczeń przeciwpowodziowych uwzględniających ochronę środowiska.

Tematyka seminarium dotyczyła realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w kontekście działań mających na celu rewitalizację rzek i zwiększenie naturalnej retencji. Te dwa aspekty rozpatrywane były pod kątem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Kładą one nacisk na ochronę przyrody z jednej strony, a z drugiej na wagę zabezpieczeń przed powodzią. Wszelkie prowadzone prace inwestycyjne muszą być realizowane zgodnie z prawem unijnym i krajowym. Należy je poprzedzić badaniami w zakresie oddziaływania danego przedsięwzięcia na równowagę w środowisku.

Debatę podsumował Jerzy Miller, wojewoda małopolski, który stwierdził, że należy zadbać o bezpieczeństwo przy minimalnej interwencji człowieka.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji ekologicznych i przyrodniczych w tym: Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej.
Górna Wisła ekolodzyGórna Wisła ekolodzy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj