OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA W MAŁOPOLSCE
2012-07-12
Prawie 16,5 mln zł otrzymają małopolskie samorządy terytorialne w ramach rządowego programu „Osłona przeciwosuwiskowa”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało promesy, dzięki którym możliwe będzie przygotowanie potrzebnej dokumentacji oraz wykonanie robót stabilizujących osuwiska.

Promesy otrzymało 18 gmin, dwa powiaty oraz samorząd województwa małopolskiego. Najwięcej, bo 6 mln zł otrzyma gmina Grybów na wykonanie stabilizacji osuwiska w rejonie ul. Chłodnej i ul. Leszczynowej w Grybowie. Łapanów dostanie 2,3 mln zł na stabilizację i odbudowę drogi gminnej w Tarnawie i regulację odcinka rzeki Tarnawka.

Samorząd województwa małopolskiego z kolei otrzyma 1,7 mln zł na wykonanie robót stabilizujących osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w Zubrzycy Górnej, a Ropa – 1,6 mln zł na roboty stabilizujące i odbudowę drogi w Ropie. Łososina Dolna dostanie 1,5 mln zł na wykonanie stabilizacji i odbudowę drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa Instytut. Natomiast Dobczyce otrzymają 1,5 mln zł na prace związane z przeniesieniem szkoły podstawowej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach.

Pozostałe samorządy otrzymają pieniądze na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektowo-budowlanej.

Dotacje przekazywane przez wojewodę pochodzą z programu współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa. W opiniowaniu projektów pomaga powołany przez wojewodę małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu.

Lista promes znajduje się tutaj.
osuwisko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj