CYFROWA SZKOŁA – WYNIKI LOSOWANIA
2012-05-14
W Małopolsce szkoły, które otrzymają dofinansowanie z rządowego programu „Cyfrowa szkoła” zostały wybrane w drodze losowania. Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem.

Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja o godz. 12 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media.
Lista szkół zakwalifikowanych do programu przesłana zostanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

LISTA SZKÓŁ WARIANT I

LISTA SZKÓŁ WARIANT II

ZOBACZ FILM Z LOSOWANIA

W Małopolsce do udziału w programie zgłosiły się 383 szkoły ze 108 gmin. Wymagania formalne spełniły wnioski z 97 placówek (46 samorządów). Na dotacje dla naszego województwa zaplanowano w budżecie państwa 4 mln 576 tys. zł, a dla wszystkich chętnych szkół, które się zgłosiły i spełniły wymagania formalne potrzeba ok. 11 mln zł.

Losowanie przeprowadzono odrębnie dla dwóch wariantów programu. W wariancie pierwszym losowano spośród 89 szkół, w drugim – 8 szkół. W każdym z wariantów losowano z trzech koszyków: szkół małych (29), średnich (50) i dużych (18).

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas IV-VI publicznych szkół podstawowych dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Dzięki programowi szkoły będą mogły przede wszystkim kupić pomoce dydaktyczne m.in. przenośne komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory itp. Szkoły, w zależności od liczby uczniów, będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od maksymalnie 90 (małe szkoły) do maksymalnie 200 tys. złotych (duże szkoły).
Organy prowadzące muszą zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zakup jest kwalifikowany jako wydatek inwestycyjny (w praktyce dotyczy to np. bardzo drogiego sprzętu) – wtedy wkład własny powinien wynieść 50 proc. Organy prowadzące są również zobowiązane do sfinansowania kosztów uczestnictwa co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz do pokrycia kosztów administrowania. Na dotacje dla całego kraju przewidziano z budżetu państwa 44 mln złotych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl
cyfrowa szkola losowanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj