PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
2011-12-30
Od 1 stycznia 2012 roku osoby przewożące towary niebezpieczne mają przekazywać sprawozdanie roczne ze swojej działalności do Małopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego, a nie - jak do tej pory, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 227, poz 1367).
Zgodnie z ustawą przewoźnik towarów niebezpiecznych ma obowiązek wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania ze swojej działalności (dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych) do właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przewoźnika wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Sprawozdanie takie należy przesłać do 28 lutego roku następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie,
ul. Bratysławska 5,
31-201 Kraków
tel. (12) 416-51-20

WIĘCEJ INFORMACJI
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj