RUSZA PROGRAM ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY
2011-10-10
Rada Ministrów w sierpniu tego roku ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, który ma na celu zabezpieczenie południowych województw naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Trwa już realizacja zadań, objętych programem. Wojewoda małopolski dodatkowo wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponad 17 mln zł na kolejne inwestycje.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski został pełnomocnikiem rządu i nadzoruje realizację „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Obsługą wdrożenia programu zajmie się Bożena Pietras-Goc, która będzie korzystać z pomocy pracowników merytorycznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Trzeba zacząć być mądrym przed szkodą – podkreślił Stanisław Kracik. – Pieniądze powinniśmy przeznaczyć na zapobieganie powodzi, a nie usuwanie skutków.

W tym roku zaplanowano, że w ramach programu zrealizowane zostaną zadania na łączną kwotę 30,5 mln zł. Najważniejsze to budowa nowych obwałowań na rzece Poprad w Muszynie (8,6 mln zł) oraz budowa nowych obwałowań rzeki Biała w miejscowościach Biała Niżna i Stróże (9,9 mln zł). W planie jest też podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko, odbudowa potoku Bogusława w miejscowościach Zakrzów i Ochmanów, ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu (naprawa wału potoku Pławianka w miejscowości Pławy). Zaplanowano także wykupy terenu pod przyszłe inwestycje (2,5 mln zł) oraz przygotowanie dokumentacji projektowej (5 mln zł). Dodatkowo wojewoda małopolski wystąpił o 17,4 mln zł na kolejne zadania z programu.

W ostatnich latach stale zwiększa się liczba i dokuczliwość powodzi. Ich przebieg jest coraz bardziej gwałtowny, a straty coraz większe. W dorzeczu górnej Wisły, a więc na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego w latach 1953 - 2006 straty te stanowiły niemal połowę wszystkich strat powodziowych w Polsce, choć powierzchnia tego dorzecza to zaledwie 15 proc. powierzchni kraju (straty te wynoszą średnio 670,324 mln zł rocznie).

Aby zabezpieczyć przed powodzią pięć południowych województw kraju, powstał rządowy "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły". Program ochrony przed powodzią ma być realizowany w latach 2011-2030. W jego ramach znalazło się 39 inwestycji (z tego 14 z Małopolski), które mają zabezpieczać dolinę górnej Wisły. Programem objęte zostanie prawie całe województwo małopolskie i podkarpackie, a także część województwa świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego.

Zadania podzielono na trzy grupy:

Oś I – zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny górnej Wisły: badanie stanu technicznego wałów, stworzenie koncepcji ich przebudowy, modernizacja i ewentualne stworzenie polderów, stworzenie map zagrożenia powodziowego.

Oś II – zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców: dla każdego z miast przygotowana indywidualna koncepcja zabezpieczeń. Dotyczy to następujących miast: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów oraz traktowanego wspólnie zespołu miast składającego się z Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Oś III – obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym: są to zadania dotyczące bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewni mniejszych rzek. W tej osi uwzględniono również zabezpieczenie mniejszych miast. Chodzi tutaj głównie o zabezpieczenie przepustowości mniejszych rzek i potoków oraz wzmocnienie ich brzegów.

Koszt inwestycji zawartych w programie szacowany jest na ponad 13 mld złotych. Środki mają pochodzić m.in. z budżetu państwa, funduszy unijnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Program dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” – kliknij tutaj.
logo_dorzecze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj