WOJEWODA POMAGA RATOWNIKOM NA MOTORACH
2011-10-10
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże Fundacji R2 30 tysięcy złotych na zakup nawigacji GPS oraz odzieży ochronnej dla ratowników. Dzięki nowemu sprzętowi ratownicy jeszcze szybciej dotrą na miejsce wypadku.

Już kolejny rok współpracujemy z Fundacją R2 – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Ochotnicy na motorach i rowerach stanowią ważny element ratownictwa medycznego w Krakowie.

Przypomnijmy: Ratownicy poruszający się na motorach i rowerach ściśle współpracują z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (obsługującym numer 112) już drugi rok. Dzięki porozumieniu, mogą udzielać pierwszej pomocy mieszkańcom Krakowa i turystom. Gdy dyspozytor CPR odbierze zgłoszenie na numer 112 i oceni, że potrzebna jest interwencja medyczna, wykona dwie czynności. Przekaże informację o zdarzeniu dyspozytorowi Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i jeżeli uzna, że sytuacja tego wymaga, wyśle na miejsce zdarzenia ratownika R2. Ratownik, po przybyciu na miejsce, jest w stanie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy lub potwierdzić, czy interwencja karetki jest potrzebna.

W ciągu tych kilku pierwszych minut ratownik jest w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić stan poszkodowanych i przekazać te informacje dyspozytorowi. Może również w razie konieczności szybko powiadomić specjalistyczne służby, takie jak ratownictwo chemiczne, Straż Pożarna czy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W momencie przybycia na miejsce wezwania załoga karetki wie, w jakim stanie zastanie pacjenta, a pacjent jest już przygotowywany do transportu.

Ratownicy pracują również przy zabezpieczaniu imprez masowych, gdzie przejazd utrudnia tłum ludzi, a także torują drogę karetce w godzinach szczytu oraz wykonują szybkie transporty krwi między szpitalami, a nawet miastami. W okresie wzmożonego ruchu motocykliści mogą patrolować autostrady i najbardziej uczęszczane drogi. Grupa pod nazwą R2 (Rafael Ratownik, Rescue Rider) powstała w 2005 roku. Jednym z celów R2 od początku było utworzenie profesjonalnej miejskiej ochotniczej jednostki ratowniczej. Ratownicy poruszają się na motocyklach, a od 2007 roku także na rowerach.

Od lutego 2008 roku grupa zarejestrowana jest jako Fundacja R2. Fundacja R2 dysponuje 2 motocyklami ratowniczymi i 4 rowerami z wyposażeniem medycznym i środkami łączności. Korzysta z nich ponad 40 ratowników R2 - wyszkolonych wolontariuszy, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.
r2 motocykl ratownicy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj