25 MLN ZŁ NA ODBUDOWĘ DRÓG I MOSTÓW
2011-09-13
Małopolsce przyznano 25 mln zł na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.

- Gminy dobrze wykorzystały otrzymane w tym roku środki, teraz przygotowały nowe zadania i mam nadzieję, że do końca roku uda się je zrealizować – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, który rozdał promesy małopolskim samorządowcom. Pieniądze trafią do 51 samorządów (44 gmin, 6 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego).

Największe dofinansowanie, bo 5,5 mln zł otrzyma samorząd województwa małopolskiego. Na pokaźne kwoty mogą liczyć także gminy: Bochnia (1,2 mln zł), Radgoszcz (1,2 mln zł), miasto Nowy Sącz (925 tys. zł), Jodłownik (800 tys. zł) oraz powiaty: dąbrowski (1,8 mln zł), gorlicki (1,15 mln zł), brzeski (1 mln zł).

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.

Wspomniane 25 mln złotych to już trzecia w tym roku transza, jaką dostała Małopolska. Wcześniej nasz region otrzymał promesy opiewające na kwotę blisko 292 mln złotych.

Lista samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej, znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakładka dla samorządów).
wojewoda promesy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj