BOLESNA HISTORIA ROMÓW
2011-08-01
1 sierpnia w Krakowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W ubiegłym tygodniu Sejm RP, ustanowił 2 sierpnia oficjalnym Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

- To bardzo ważne, że taki dzień został ustanowiony. Nie jest to data przypadkowa, bowiem 2 sierpnia 1944 roku w Oświęcimiu nastąpiła likwidacja obozu cygańskiego – podkreśliła Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Roman Chojnacki, przedstawiciel mniejszości romskiej w komisji wspólnej przypomniał, że zagłada Romów w czasie II wojny światowej to bardzo bolesna historia, bowiem każda rodzina romska została dotknięta tą tragedią. – Teraz nadszedł czas, by tę historię przedstawić. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski dodał, że wciąż nie ogarniamy skali zagłady Romów, bowiem Romowie nie mieli swojej pisanej historii.

Uroczyste posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

1 sierpnia w godzinach 14-18 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 15) odbyło się jeszcze międzynarodowe seminarium „Zagłada Romów i Sinti: pamięć, tożsamość i współczesny rasizm”, z udziałem specjalistów z wybranych państw Europy (m.in. Polska, Niemcy, Czechy, Austria), poświęcone zaprezentowaniu stanu wiedzy o tzw. Zapomnianym Holokauście oraz problematyce wykorzystania tragicznych wydarzeń historii w edukacji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie. Głównym organizatorem konferencji było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Natomiast 2 sierpnia 2011 roku członkowie Zespołu do Spraw Romskich oddadzą hołd Ofiarom Zagłady pod głównym pomnikiem w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz II - Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau).
minister_radziszewska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj