NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007 - 2015
2011-05-25
Małopolska jest jednym z pięciu województw, w których realizuje się najwięcej programów prozdrowotnych. O tym, jak ważny jest udział samorządu terytorialnego w profilaktyce zdrowia mówiono w środę (25 maja) podczas konferencji „Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 -2015 – praktyczne aspekty realizacji” zorganizowanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Dzisiejsza konferencja pomoże nam poznać nie tylko najnowsze kierunki w profilaktyce zdrowia. Mamy także okazję poznać „dobre praktyki” stosowane przez inne samorządy – powiedział Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Przedstawiając „Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015” Teresa Karwowska z Ministerstwa Zdrowia skupiła się na głównych celach i założeniach programu, wśród których najważniejszym jest propagowanie prawidłowego stylu życia i wpływanie na nawyki mieszkańców. Samorządy terytorialne, jako jednostki dysponujące zarówno środkami finansowymi, jak i możliwościami dotarcia do większych grup mieszkańców mają bardzo ważna rolę w propagowaniu profilaktyki prozdrowotnej. Niestety zdarza się, że działalność prozdrowotna znajduje się na marginesie zadań realizowanych przez samorząd. – Na szczęście nie w Małopolsce, która jest piąta pod względem liczby zgłaszanych programów profilaktycznych – poinformował Rafał Rdzany z Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Podczas ostatnich 12 miesięcy do agencji zgłoszono do oceny 348 programów, z czego 342 samorządowe, a 6 ministerialnych. 37 z nich zgłoszono z Małopolski. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo śląskie, z którego zgłoszono 60 programów.

Konferencja została zorganizowana przez wojewodę małopolskiego i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj