KOLEJNE REMONTY MAŁOPOLSKICH DRÓG
2011-04-22
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski w piątek (15 kwietnia) podpisał z samorządami umowy o wartości dotacji 42,2 mln złotych na remonty i modernizacje dróg lokalnych. To kolejne już w tym roku umowy w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dotacje z budżetu państwa na pokrycie połowy kosztów inwestycji otrzymają miasto Krzeszowice, gminy: Nawojowa, Biecz, Brzeźnica, Laskowa, Łukowica, Tarnów, Stary Sącz, Lisia Góra, Dobra, Dąbrowa Tarnowska, Wieprz, Limanowa, Niepołomice oraz powiat tarnowski, dąbrowski, nowotarski, chrzanowski, miechowski, oświęcimski, limanowski.

Trzy powiaty (miechowski, oświęcimski, limanowski) otrzymają dofinansowanie na modernizację aż dwóch odcinków dróg lokalnych. W sumie, w ramach 24 projektów, na których realizację samorządy otrzymają 42,2 mln złotych dotacji, zostaną wyremontowane blisko 134 kilometry dróg lokalnych.

Na realizację III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Dzięki tym dotacjom do końca roku przebudowanych zostanie ponad 130 km dróg powiatowych i prawie 70 km dróg gminnych w Małopolsce. Pieniądze na realizację 41 projektów trafią do 37 samorządów (26 gmin oraz 11 powiatów).

Wojewoda małopolski, jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie realizuje „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” . Podczas każdej edycji programu o przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydowała komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, która oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządy mogły składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję, a także uzupełnić braki formalne.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele wojewody małopolskiego, marszałka województwa małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Krakowie. Komisja po zakończeniu prac przedstawiała wojewodzie listę rankingową do akceptacji. Następnie lista ta przekazywana była do MSWiA. Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez ministerstwo samorządy otrzymywały od wojewody dokumenty potwierdzające kwalifikację do programu. Samorządy miały czas do 31 marca każdego roku na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada, a rozliczone - do końca roku. Po wyłonieniu wykonawców podpisywane są umowy. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 50 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

Realizacja projektów jest na bieżąco nadzorowana przez służby wojewody, poprzez wprowadzony własny system bieżącej sprawozdawczości. Pozwala on na sprawne monitorowanie realizacji zadań od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia. Samorządy zobowiązane są do przesyłania informacji o realizacji projektu co 2 tygodnie. W ten sposób wiemy, czy remont przebiega zgodnie z harmonogramem prac, czy też występują jakieś opóźnienia. Sprawozdawczość jest poszerzona o dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji zadania, od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. Monitorowane jest też zapotrzebowanie na środki budżetu państwa tak, aby pieniądze przekazywane były samorządom na bieżąco.

Wojewoda co roku, na wybranej próbie projektów, przeprowadza wnikliwe kontrole w zakresie prawa zamówień publicznych oraz rzeczowej realizacji zadań – uwzględniając przede wszystkim jakość wykonanych robót. Wszelkie uwagi przekazywane są samorządom. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego monitorują również realizację wydawanych zaleceń pokontrolnych. W dotychczasowych dwóch edycjach programu zachowane zostały wszystkie terminy rozliczeń i sprawozdawczości, zarówno przez samorządy do wojewody, jak również wojewody do MSWiA.

Dodatkowo możemy pochwalić się pełnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych. Wypracowane oszczędności po przetargach przekazywane są na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej.
kracik wojewoda
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj