SZANSA DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
2011-02-25
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza samorządy i biblioteki do udziału w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek rozpoczął się w 2009 roku. Obecnie w jego pierwszej rundzie uczestniczy 1865 placówek bibliotecznych z 610 gmin z całej Polski. Teraz kolejne biblioteki mają szansę, aby do programu dołączyć.

Dzięki uczestnictwu w programie biblioteki dostają sprzęt informatyczny: komputery, drukarki, laptopy, aparaty cyfrowe. Otrzymują także bezpłatny dostęp do Internetu przez okres trzech lat. Bibliotekarki i bibliotekarze mogą wziąć udział w warsztatach planowania rozwoju biblioteki, czy w szkoleniach informatycznych.

Biblioteki w ramach programu nawiązują również współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki otrzymanym dotacjom placówki realizują projekty skierowane do różnych grup użytkowników – dzieci, młodzieży, a także osób starszych. W poszczególnych miejscowościach powstają koalicje wspierające biblioteki i tworzące płaszczyznę do realizacji wspólnych pomysłów i ciekawych przedsięwzięć różnych lokalnych partnerów. Biblioteki korzystają także z działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach programu.

Nabór do drugiej rundy programu trwać będzie od 31 stycznia do 31 marca 2011 roku. Zgłaszać się mogą biblioteki publiczne z gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.

Podstawowe zasady naboru oraz korzyści i zobowiązania wynikające z udziału w programie przedstawione są: tutaj:

Informator dla bibliotek

Broszura dla samorządów
program rozwoju bibliotek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj