ZANIM POZWOLISZ NA MONTAŻ ANTENY SIECI KOMÓRKOWEJ NA SWOIM DOMU- PRZECZYTAJ
2010-12-26
Montaż na budynkach niektórych rodzajów anten radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Zależy to od rodzaju konstrukcji i parametrów anteny.

Jeżeli montaż anteny wymaga przebudowy budynku (np. aby wzmocnić jego konstrukcję), inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i mienia ponosi właściciel lub zarządca budynku i projektant, który opracował projekt przebudowy.

Montaż niektórych anten wymaga tzw. „oceny oddziaływania na środowisko” i „oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”. Wtedy również konieczne jest pozwolenie na budowę. Rodzaje instalacji, które znacząco oddziaływują lub mogą oddziaływać na środowisko, wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. obowiązującego od 15 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz.1397). To, czy konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko zależy od kwalifikacji inwestycji i postępowania prowadzonego przez służby ochrony środowiska.

Nie trzeba starać się o pozwolenia na budowę i zgłaszać inwestycji do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wtedy, gdy wysokość anteny nie przekracza 3 m, a rodzaj montowanych anten nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko i nie oddziałują one na obszary Natura 2000. W tym przypadku właściciel lub zarządca budynku ma zapewnić prawidłowy montaż urządzeń i utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Jeżeli urządzenie jest wyższe niż 3 m (i zachowane są pozostałe warunki), inwestycję trzeba zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego.

Pamiętajmy: jeżeli nie dopełnimy niezbędnych formalności, zamontowanie anteny będzie samowolą budowlaną. W efekcie może zostać wydany nakaz rozbiórki konstrukcji. Szczegółowe przepisy można znaleźć tutaj.

Wojewoda małopolski
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj