RAZEM BEZPIECZNIEJ – KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU
2010-12-27
„Akademia Misia Ratownika”, chroniąca dzieci przed wypadkami na drodze i uzależnieniami, „Miasteczko komunikacyjne w Rabie Wyżnej”, uczące dzieci bezpieczeństwa na drogach czy „Odblaskowa szkoła” – to projekty z Małopolski, które do tej pory uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Rusza właśnie kolejna edycja programu. Do 5 stycznia 2011 roku samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów.

Program „Razem bezpieczniej” ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości. Hasłem przewodnim programu w 2011 roku jest „Sport, nauka i sztuka jako narzędzia prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży”. Proponowane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego projekty powinny dotyczyć następujących tematów:
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
- przemoc w rodzinie,
- bezpieczeństwo w szkole,
- bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
- ochrona dziedzictwa narodowego.

Głównym koordynatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które na 2011 rok przeznaczyło na ten cel 3 mln zł na projekty z całej Polski (maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu to 100 tys. zł). Z Małopolski wojewoda wybierze 7 najciekawszych projektów, które wezmą udział w kolejnych etapach konkursu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej: wb@malopolska.uw.gov.pl wyłącznie w formie pisemnej do 5 stycznia (decyduje data otrzymania wniosku).Wzór wniosku można pobrać poniżej.

WZÓR WNIOSKU

Szczegółowe informacje na temat programu „Razem bezpieczniej” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . Informacje dotyczące wniosków można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerem telefonu 012 392-19-14.
Program Razem bezpieczniej_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj